Hán Ngữ

逼 死 劉 曉 波

(1955年12月28日出生
    2017年07月13日去世,
建 議 憲 章 劉 曉 波,
像 千 箭 射 中 心 魔。
批 評 民 主 輕 毛 習,
改 進 自 由 蔑 共 俄。
出 審 拘 監 生 被 拷,
入 牢 受 病 死 由 查。
誰 知 碗 毒 君 頒 施,
告 示 肝 癌 其 滅 他。
東天哲. 2月18日2019年
Hán Ngữ

茂 戌 年 開 筆

茂 戌 年 開 筆
   新 年 開 筆 自 更 頭,
酒 醉 流 連 馬 上 駒.
   魄 已 張 弓 詩 化 玉,
魂 才 拔 劍 賦 成 珠.
   麒 麟 鼓 舞 梅 長 發,
鞭 砲 歌 吟 曲 好 逑.
   夢 裡 中 佳 人 絕 色,
和 予 整 夜 奏 深 樓.
東天哲.
  茂戌年 2月15日2018年
Trang Thơ Hán Việt

鵑 泣 Quyên Khấp!

(四絕七言詩)
 鵑 泣
浮雲煙霧燾山涯,
   異處斜曛故里懷。
  觸景枯殘愁借酒,  
  舉頭南向淚悲哀。
路邊忙碌年輕壯,
   投筆從戎聚義臺。
肺痛聞魂鵑泣國,
  故鄉危急北侵來。
東天哲 2月20日2019年
Thất Ngôn Tứ Tuyệt Thi
.Chuyển Ngữ
Quyên Khấp!


Phù vân yên vụ đảo san nhai,
Dị xứ tà huân cố lý hoài.
Xúc cảnh khô tàn, sầu tá tửu,
Cử đầu Nam hướng lệ bi ai.
Lộ biên mang lục niên khinh tráng,
Đầu bút tòng nhung tụ nghĩa đài.
Phế thống văn hồn quyên khấp quốc,
Cố hương nguy cấp Bắc xâm lai!
(Phỏng Dịch Ý)
Chim Quốc Khóc     
Mây mù biển núi, lửng lờ trôi,
Xa nước chiều hoang, dạ rối bời.
Cám cảnh khô tàn, sầu mượn rượu,
Hướng về quê Mẹ, hạt châu rơi.
Bên đường rộn rịp bao trai tráng,
Xếp bút dẹp nghiên đến Nghĩa đài.
Xót dạ nghe hồn chim quốc khóc,
Quê nhà giặc Bắc chiếm nay mai.
(Diễn ý)
1/- Mù mịt những đám mây chậm chậm phủ trùm lên những đồi núi, biển cả xa xăm,
2/- Dõi mắt trông cảnh sắc của buổi chiều tàn nơi xứ khách khiến tơ lòng cảm xúc.               
3/-Nhìn cỏ cây hoa lá khô héo, khiến nỗi buồn man mác rồi mượn chén rượu giải sầu.  
4/-Chạnh lòng non nước khi hướng về quê hương mà lệ lòng tuôn rơi.  
5/-Bên đường tấp nập trai tráng mang trong người giòng máu kiêu hùng.6/-Họ đã xếp bút dẹp nghiên và đang đến điểm hẹn: Tụ Nghĩa Đài.
7/-Ôi! nhìn thấy họ mà tâm can đau xót ngập tràn chừng như đang nghe tiếng chim cuốc khóc kêu gọi đàn.
8/-Vì quê hương sắp bị giặc phương Bắc nuốt trọn nay mai.
ĐôngThiênTriết. Oct/5/2019.

Trang Thơ Hán Việt

泣 國 Khấp Quốc

泣 國

緣 何 兩 島 其 無 見,
是 否 圖 謀 貢 北 京。
賣 國 貪 官 羣 聚 犬, 
拔 刀 斬 汝 不 容 情。

東天哲. 12/5/2018

Chuyển Ngữ:
Khấp Quốc
Duyên hà lưởng đảo kỳ vô kiến!
Thị phủ đồ mưu cống Bắc Kinh?      
Mại quốc tham quan quần tụ khuyển, 
Bạt đao trảm nhữ bất dung tình.
Phóng Dịch:
Khóc Nước
Cớ sao hai đảo nhìn không thấy!
Chẳng phải làm quà hiến Bắc Kinh?
Bán nước tham quan bầy chó dại,
Chém bây, đao xuất chẳng dung tình.
ĐôngThiênTriết. 12/05/18

 

Trang Thơ Hán Việt

蓬 境

蓬 境

寒 風 吹 起 冷 書 房, 
夜 月 松 林 明 處 通.  
窗 外 棉 花 白 滿 降,  
廚 中 灼 爍 發 煙 紅.                    

倒 酒 壺 枯 覘 豔 色, 
乾 杯 唇 接 仰 嬌 丰.                
浪 情 醉 酊 抱 身 玉,  
捲 繾 雙 心 入 境 蓬. 

東 天 哲

Chuyn ng:
Bng Cnh
Hàn phong súy khi lãnh thư phòng,
D nguyt tùng lâm minh s thông.
Song ngoi miên hoa bch mãn giáng,
Trù trung chước thước phát yên hng.
Đo tu h khô chiêm dim sc,
Can bôi thn tiếp ngưỡng kiu phong.
Lãng tình túy đính bão thân ngc,
Quyn khin song tâm nhp cnh bng.
Phóng dịch:
Gió thi hàn băng lnh khp phòng,
Trăng ngà tri sáng rực rng thông.

Ngoài hiên lt pht bông gòn trng,
Dưới bếp lung linh ánh la hng.
Rượu rót lưng bu chiêm nét đp,
Môi k cn chén ngm đường cong.
Men tình dy sóng trùm thân ngc,
Qun quyn đôi tim nhp cnh bng.
ĐôngThiênTriết
 
Trang Thơ Hán Việt

七旬壽紀念日- Thất Tuần Thọ Kỷ Niệm Nhật

七旬壽紀念

人  生  七  拾  古  来  稀,
天  賜  身  康  壽  滿  期。
賦  酒  茶  詩  消  遣  趣,
望  雲  心  痛  故  鄉  悲。

東 天 哲  

Tht Tun Th Kỉ Niệm Nht
Nhân sinh thất thp c lai hy, (*)
Thiên t
thân khang th mãn kỳ.
Phú t
u trà thi tiêu khin thú,
V
ng vân tâm thng c hươ
ng bi.
Phng Dch :
K
Nim Tht Tun Th

Rng tui by mươi được my ngưởi,
Tr
i ban thân khe, sng vui tươi.
R
ượu trà thi phú làm tiêu khiển,
Xót d
nhìn mây nh nước tôi!.

Đông Thiên Triết 
(*)-cổ ngữ      
 
Trang Thơ Hán Việt

Túy Tiếu Hi! 醉 釂 嚱 !

醉 釂 嚱!

單   雁   失   群   惚   慢   飛,
夕   雲   漠   漠   淡   風   隨。
望   山   想   國   撥   船   搭,
借   酒   消   愁   醉   剩   卮。

東 天 哲

Chuyển Ngữ:
Túy Tiếu Hi!

Đơn nhạn thất quần hốt mạn phi,
Tịch vân mạc mạc đạm phong tùy.
Vọng sơn tưởng quốc bát thuyền đáp,
Tá tửu tiêu sầu túy thặng chi!
Phỏng Dịch:
Cn men Say!
Thương thay cánh nhạn lạc bầy,
Mây chiều giăng lối khói bay mịt mờ.
Nhìn đồi nhớ nước lòng mơ,
Nâng ly giải muộn sang bờ còn say!
Đông Thiên Triết
Diễn Ý Bài Thơ:
Thương thay! khi nhìn thấy cánh nhạn đang lạc bầy, hớt hơ hớt hải trên tầng mây xám hồng, bồng bềnh, lưng trời vô định vào một buổi chiều tàn.
Kế đó, trông thấy xa xa những rặng núi lam chiều khiến trong lòng mơ ước có con thuyền để đáp về quê hương yêu dấu thăm lại cố hương.
Những ước mơ viễn vong đó, dễ gì được toại nguyện, thôi thì tạm mượn chén rượu để giải sầu, ôi! đến khi cạn chén và cứ thế mà tưởng chừng như sự thật, nghe chừng như con thuyền sắp cập bến và men rượu còn túy lúy nồng độ.

Trang Thơ Hán Việt

茂戌新年開筆 Mậu Tuất Tân Niên Khai Bút

茂戌新年開筆
新 年 開 筆 自 更 頭, 
酒 醉 流 連 馬 上 駒.
魄 已 張 弓 詩 化 玉,
魂 才 拔 劍 賦 成 珠.
麒 麟 鼓 舞 梅 長 發,
鞭 砲 歌 吟 曲 好 逑.
夢 裡 中 佳 人 絕 色,
和 予 整 夜 奏 深 樓.
東天哲.
2月15日2018年
Chuyển Ngữ:
M
ậu Tuất Tân Niên Khai Bút

Tân niên khai bút tự canh đầu,
Tửu túy lưu liên mã thượng câu.
Phách dĩ trương cung, thi hóa ngọc,
Hồn tài bạt kiếm, phú thành châu.
Kỳ lân cổ vũ, mai trường phát,
Tiên pháo ca ngâm, khúc hảo cầu.
Mộng lý trung, giai nhân tuyệt sắc,
Hòa dư chỉnh dạ tấu thâm lầu.
Phỏng Dịch :
Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất 

T
ết nầy khai bút tự canh đầu,
Mà đã say mèm c
ưỡi vó câu.
Phách m
ới giương cung, thi nhả ngọc,
H
ồn vừa tuốt kiếm, phú phun châu.
Lân theo tr
ống thúc, hoa mai trổ,
Pháo n
ổ thơ ngâm, tiếng nhạc chầu.
Trong gi
ấc hòe, giai nhân tuyệt sắc,
Cùng ta múa hát su
ốt đêm thâu.

Đông Thiên Triết
Mậu Tuất niên. Feb/15/2018