Sử Liệu

U Minh Lục 幽明録

Vũ nguyệt vật ngữ của Ueda Akinari và Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ
Friday, 29 January 2010 01:25 Đoàn Lê Giang
 
Năm 2000 tôi trở lại Nhật Bản trong một diễn đàn giao lưu các cựu lưu học sinh Đông Nam Á từng du học Nhật Bản do Bộ Ngoại Giao Nhật Bản tổ chức, lần ấy tôi được gặp lại Giáo sư Kawaguchi, thầy dạy cũ của chúng tôi ở Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Tôi được giáo sư dành cho một buổi gặp mặt ở phòng làm việc ở Trường. Trong lần gặp mặt ấy Giáo sư đã giới thiệu nhiều vấn đề của văn học Nhật Bản có liên quan đến văn học Việt Nam, trong đó có nói đến việc giống nhau giữa Chuyện cây gạo 木綿樹傳 Truyền kỳ mạn lục 傳奇漫録 (Nguyễn Dữ 阮嶼) giống với truyện Chiếc nồi thiêng ở đền Kibitsu 吉備津の釜 trong Vũ nguyệt vật ngữ 雨月物語 (Ueda Akinari上田秋成).
 Từ gợi ý ấy, về nước tôi đã tìm đọc được một bài viết rất có giá trị liên quan đến đề tài này, đó là bài Những vấn đề khác nhau liên quan đến Truyền kỳ mạn lục của GS.Kawamoto Kunie 川本邦衛 đăng trên Tạp chí Văn học số 6 năm 1996, trong đó còn nhắc đến cả Togibôko 伽婢子 (Già tì tử) của Asai Ryôi 浅井了意, một tác phẩm khác của văn học thời Edo có liên quan đến Truyền kỳ mạn lục.
 Năm 2003 tôi lại sang Nhật 10 tháng với tài trợ của Japan Foundation để thực hiện việc tìm hiểu sâu hơn về Vũ nguyệt vật ngữ  và thể loại truyền kỳ trong văn học Nhật Bản, trong sự so sánh với truyền kỳ của Việt Nam mà tiêu biểu nhất là Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ.
 
Dưới đây là một số vấn đề bước đầu được rút ra sau quá trình tìm hiểu đó.
 
 I. THỂ LOẠI TRUYỀN KỲ TRONG VĂN HỌC Á ĐÔNG
  1. Thể loại Truyện truyền kỳ: Từ truyện truyền kỳ đời Đường đến Tiễn đăng tân thoại của Cù Hựu
      Truyện Truyền kỳ: Truyện kể của Trung Quốc bắt đầu phát triển khá mạnh vào thời Lục Triều 六朝 (TK.3 – TK.6), với tên gọi là truyện “chí quái”, nổi bật nhất là các bộ Sưu thần ký 蒐神記 của Can Bảo 干宝, U minh  lục 幽明録 của Lưu Nghĩa Khánh 劉義慶, Thuật dị ký 述異記 của Tổ Xung Chi 祖冲之…Người ta cho đó là tiền thân của tiểu thuyết / truyện ngắn Trung Quốc.
 
      Đời Đường, đặc biệt là từ Trung Đường (TK.8- TK.9), đoản thiên tiểu thuyết  rất phát triển. Có nhiều truyện rất hấp dẫn như: Côn Lôn Nô 崑崙奴, Nhiếp Ẩn Nương 聶隠娘, Viên Thị Truyện 袁氏伝…Những truyện này được tập hợp trong một bộ sách có tên là Truyền kỳ 伝奇 của Bùi Hinh 裴鉼 và những người khác. Như vậy từ “truyền kỳ” lúc đầu chỉ là tên một bộ sách, sau đó mới mở rộng ra để gọi những truyện đời đời Đường có nhiều yếu tố kỳ lạ là “Truyện truyền kỳ”.
Danh mục các truyện truyền kỳ đời Đường rất dài, có thể kể ra một số truyện nổi tiếng sau đây:
 Du tiên quật 遊仙窟 của Trương Trạc 張鷟, Chẩm trung ký 枕中記 của Thẩm Ký Tế 沈既済, Nam Kha Thái Thú truyện 南柯太守伝 của Lý Công Tá 李公佐, Li Hồn Ký 離魂記 của Trần Huyền Hựu 陳玄祐, Lý Oa truyện của Bạch Hành Giản 白行簡, Hoắc Tiểu Ngọc truyện 霍 小玉伝 của Tưởng Phòng 蒋防, Oanh Oanh truyện 鶯鶯伝 của Nguyên Chẩn 元稹, Trường hận ca truyện 長恨歌伝 của Trần Hồng 陳鴻, Liễu Nghị truyện柳毅伝của Lý Triều Uy 李朝威, Liễu Thị Truyện 柳氏伝 của Hứa Nghiêu Tá 許堯佐, Cầu Nhiêm Khách truyện虬髯客伝 của Đỗ Quang Đình 杜光廷, Chu Tần hành kỷ 周秦行紀, Đỗ Tử Xuân truyện 杜子春伝 của Trịnh Hoàn Cổ 鄭還古, Nhân hổ truyện 人虎伝 của Lý Cảnh Lượng李景亮, Lưu Vô Song truyện 劉無双伝 của Tiết Điều 薛調…
 Người ta chia ra truyền kỳ ra thành mấy loại: Thần quái tiểu thuyết, Ái tình tiểu thuyết, Hào hiệp tiểu thuyết, Lịch sử tiểu thuyết. Hoặc: Thần quái cố sự, Luyến ái cố sự, Hào hiệp cố sự .v.v…
 Tuy nhiên việc chia ra như vậy cũng chưa thật hợp lý, vì nói chung trong thực tế không có chuyện phân chia rạch ròi như vậy, ví dụ trong thần quái tiểu thuyết cũng có khi có cả ái tình, hào hiệp, hay lịch sử…
 
Thể loại này người Trung Quốc cũng như Việt Nam gọi là Truyện / tiểu thuyết truyền kỳ”, “Tiểu thuyết đời Đường”.
 
Gọi là “tiểu thuyết” như: Ngũ triều tiểu thuyết (Phùng Mộng Long 馮夢龍), Đường nhân tiểu thuyết (Uông Tị Cương 汪避疆)…Cách gọi này có vẻ chính xác, nhưng khó khu biệt được loại truyện có nhiều yếu tố thần quái với các tiểu thuyết thông thường, đặc biệt phát triển mạnh vào thời Minh Thanh (như tiểu thuyết chương hồi, truyện  tài tử giai nhân…).
 
Gọi là “truyền kỳ” như tập Truyền kỳ của Bùi Hinh裴鉼, Đường Tống truyền kỳ tập của Lỗ Tấn 魯迅…Cách gọi này có truyền thống lâu dài từ đời Đường đến nay, nên được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên chữ Kỳ ở đây không được hiểu là kỳ ảo, kỳ dị mà phải hiểu như một quan niệm văn học, môt phương pháp sáng tác: “Vô kỳ bất truyền” 無奇不伝 (không lạ không lưu truyền được). Vì thế trong những truyện truyền kỳ kể trên có rất nhiều truyện chỉ là ái tình, xã hội, hoàn toàn vắng bóng yếu tố kỳ ảo, thần linh như: Lý Oa truyện李娃伝, Oanh Oanh truyện 鶯鶯伝, Cầu Nhiêm Khách truyện虬 髯客伝, Liễu Thị Truyện柳氏伝…
 
Ở Nhật Bản sách truyện thời Edo thường hay gọi bằng cách thức in ấn, trình bày, xuất bản như: Giả Danh Thảo Tử  仮名草子, Phù Thế Thảo Tử 浮世草子, Thảo Song Chỉ 草双紙, Độc Bản 読本, Anh Thảo Chỉ 英草紙, Sái Lạc Bản 洒落本, Hoạt Kê Bản 滑稽本v.v. Tuy nhiên để gọi theo thể loại, như một thể tài, thì người ta dùng thuật ngữ: Quái kỳ tiểu thuyết” 怪奇小説 (cũng có khi dùng “Quái dị tiểu thuyết” 怪異小説).
 Truyện truyền kỳ khác với Chí quái志怪: Truyện chí quái vẫn rất gần với  truyễn cổ tích, nó coi trọng cốt truyện chứ ít để ý đến văn, hơn nữa nó ngắn và hầu như không có tác giả. Truyền kỳ là sáng tác văn học của một tác giả, có dấu ấn cá nhân rất rõ, chú trọng ở văn chương, rất gần với tiểu thuyết sau này. Truyền kỳ / tiểu thuyết là sản phẩm của xã hội và văn hoá có tính Cận thế (Hậu kỳ trung đại).
Truyện truyền kỳ tiếp tục phát triển vào đời Tống, thành các thoại bản đời Tống (văn bản ghi lại những truyện kể của các nghệ nhân lang thang). Phát triển mạnh hơn nữa vào thời Minh Thanh, tách ra thành một dòng riêng để phân biệt với tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết xã hội, tài tử giai nhân lúc bấy giờ. Những tác phẩm  có ảnh hưởng lớn đối với khu vực là Cổ kim tiểu thuyết 古今小説, Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恒言, Cảnh thế thông ngôn 警世通言của Phùng Mộng Long 馮夢龍, Tiễn đăng tân thoại 剪灯新話của Cù Hựu 瞿祐 và Liêu Trai chí dị聊斎志異của Bồ Tùng Linh蒲松齢. Có thể nói thông qua những bộ sách này, chứ không phải trực tiếp là những truyện đời Đường, mà truyện truyền kỳ phát triển rộng trong khu vực, trong đó Tiễn đăng tân thoại 剪灯新話 của Cù Hựu 瞿祐 có vai trò tiên phong.
 
CÙ HỰU 瞿祐 (1341-1427): sinh đời Nguyên, lớn lên vào đời Minh. Được tiến cử cho làm chức quan thấp, chủ yếu là về giáo dục, làm thơ nhưng bị tai hoạ vì thơ, phải đi đày, có viết khảo cứu, lý luận, nhưng tác phẩm đáng chú ý nhất là tập truyện truyền kỳ Tiễn đăng tân thoại 剪灯新話. Toàn bộ tác phẩm có 20 truyện kể về những truyện lạ, nhưng không nhất thiết đều là truyện ma quái, trong đó truyện ái tình, thần quái, du ký là nhiều hơn cả, nổi tiếng nhất phải kể đến các truyện: Chiếc thoa hình chim phượng 金鳳釵記, Đằng Mục Công rượu say chơi vườn Tụ Cảnh 滕穆酔遊聚景園記, Chiếc đèn mẫu đơn牡丹灯記, Nàng Ái Khanh 愛卿伝, Nàng Thuý Thuý 翠翠伝Tiễn đăng tân thoại được truyền ra nước ngoài, tạo một làn sóng phóng tác tác phẩm của ông, từ đó góp phần thúc đẩy tạo ra thể loại truyện truyền kỳ khắp các nước Đông Á, lần lượt là Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản.
  1. Kim Thời Tập 金時習 và Kim Ngao tân thoại金鰲新話 (Hàn Quốc)
      KIM THỜI TẬP 金時習 (1435 – 1493) / Kim Si Seub : Sống vào đời Lý Thế Tông 李世宗 (đời vua Lý thứ 4), nổi tiếng là thần đồng, được nhà vua đãi ngộ đặc biệt cho học tập. Sau, triều đình lục đục, ông lui về ẩn dật, lúc đi tu, lúc thì hoàn tục, sống cuộc đời khác thường cho đến cuối đời. Khi về ẩn dật ở núi Kim Ngao 金鰲 (bây giờ là núi Nam Sơn 南山, Khánh Châu 慶州,  Hàn Quốc) có viết tác phẩm Kim Ngao tân thoại 金鰲新話 (Ku-mo-shi-na), hoàn thành vào khoảng giữa TK.15. Đây là tác phẩm chịu ảnh hưởng Tiễn đăng tân thoại 剪灯新話sớm nhất trong các nước Đông Á. Tác phẩm này là tiểu thuyết Hán văn đầu tiên của Hàn Quốc, có giá trị cao trong văn học cổ điển Hàn Quốc.
 Số phận của nó ở Hàn Quốc có lẽ khá hẩm hiu, bằng chứng là nó không còn đựơc giữ gìn ở quê hương, mà văn bản hiện nay là bản khắc ván in ở Nhật Bản, 3 bản sớm nhất là in vào những năm 1653, 1660 và 1673. Hayashi Razan 林羅山, học giả tiêu biểu của Chu Tử học phái thời Edo, người biên tập bộ truyện truyền kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản là Quái đàm tùng thư  怪談叢書, là người đã “huấn điểm” (chấm câu, phiên âm, đánh ký hiệu ngữ pháp) tập truyện này của Hàn Quốc. Cho đến năm 1921 học giả Thôi Nam Thiện 崔南善 (1890 – 1957), người chấp bút Tuyên ngôn độc lập của Hàn Quốc  đã giới thiệu Kim Ngao tân thoại ở Hàn Quốc trong phần Phụ lục Tạp chí Khải Minh啓明.
 
Toàn bộ Kim Ngao tân thoại 金鰲新話 có bao nhiêu truyện, không còn tài liệu nào ghi được, hiện nay chỉ còn 5 truyện. Xin xem bảng sau nói về tình hình ảnh hưởng từ Tiễn đăng tân thoại đến Kim Ngao tân thoại:
 
TIỄN ĐĂNG TÂN THOẠI
KIM NGAO TÂN THOẠI
Đằng Mục rượu say chơi vườn Tụ Cảnh滕穆酔遊聚景園記
Vạn Phúc Tự Xu Bồ Ký万福寺樗蒲 記
Lệnh Hồ nằm mơ xuống âm phủ令弧生冥遊録
Nam Viêm Bộ Châu Chí南炎部州記
Cuộc kỳ ngộ ở Vị Đường渭糖奇遇記
Lý Sinh Khuy Tường Truyện李生窺牆伝
Tiệc mừng dưới Thuỷ cung水宮慶会録
Long Cung Phó Yến Lục龍宮赴宴録
Đêm chơi thuyền trên hồ Giám鑑湖夜泛遊
Tuý Du Phù Bích Ký酔遊浮碧記
 
Nhìn chung các truyện trong Kim Ngao tân thoại khá nhẹ nhàng, mang đậm màu sắc Lão Trang thoát tục, phiêu du trong cảnh đẹp, rượu và ái tình. Nó không dữ dội, gay gắt như các truyện dưới đây của Việt Nam và Nhật Bản. Nguyên nhân có lẽ nó ra đời sớm, lúc ấy triều đại Lý đang hưng thịnh, xã hội bình yên nên những mâu thuẫn trong cuộc sống không bộc lộ ra gay gắt.
 
Điều đáng chú ý là trong Kim Ngao tân thoại có 2 truyện được Asai Ryôi phóng tác trung thành trong tập Già tì tử của mình, thay vì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Tiễn đăng tân thoại (chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau).
  1. Asai Ryôi浅井了意và Già tì tử  伽婢子 (Nhật Bản)
      ASAI RYÔI 浅井了意 (? – 1691) là nhà văn thời Edo trung kỳ. Lúc đầu là một võ sĩ lang thang, sau đó vào tu ở chùa Chính Nguyện tự  正願寺, theo phái Tịnh độ tông 浄土宗, viết nhiều sách giải thích kinh Phật. Viết nhiều sách loại sách “giả danh thảo tử” (Kanasôshi 仮名草子), trong đó nổi bật nhất là bộ Già tì tử 伽婢子 (Cái bùa hình nhân) hoàn thành năm 1666.
Già tì tử có một vị trí quan trọng. Mặc dù nó không phải là truyện thần quái đầu tiên, nhưng là tác phẩm điển hình theo kiểu truyện truyền kỳ của Nhật Bản
 
Toàn bộ tác phẩm có 68 truyện, trong đó có 2 truyện phóng tác theo Kim Ngao tân thoại (như đã nói ở trên):
 
GIÀ TÌ TỬ
KIM NGAO TÂN THOẠI
哥を媒として契Ka wo nakadachi toshite chigiru
Lý Sinh Khuy Tường Truyện李生窺牆伝
龍宮の上棟Rỳu kỳu no jôtô
Long Cung Phó Yến Lục龍宮赴宴録
 
Còn lại 18 truyện phóng tác từ Tiễn đăng tân thoại, trong  đó có truyện cực kỳ nổi tiếng, được sau này sử dụng nhiều trong sân khấu kể chuyện quái đàm 怪談話 là truyện Mẫu đơn đăng lung 牡丹灯籠 (Chiếc đèn mẫu đơn) phóng tác từ Mẫu đơn đăng ký 牡丹灯記. Mặc dù tập Già tì tử có đến 68 truyện nhưng cũng không phải là một tập sách dày dặn, đơn giản vì mỗi truyện được kể khá vắn tắt, cốt lấy nội dung mà thôi. Nó rất khác với cách kể chuyện của Ueda hay Nguyễn Dữ như sẽ nói dưới đây. Trong loại truyện truyền kỳ Nhật Bản Già tì tử có vị trị là tác phẩm khai phá thể loại, còn vị trí đỉnh cao thuộc về Ueda với kiệt tác Vũ nguyệt vật ngữ.
  1. Ueda Akinari上田秋成và Vũ nguyệt vật ngữ 雨月物語
      UEDA AKINARI 上田秋成 (1734 – 1809): nhà nghiên cứu Quốc học, nhà văn, hiệu là Hoà Dịch Thái Lang 和訳太郎, Tiễn Chi Ky Nhân 剪枝畸人, Vô Trường無腸…Sinh ở Osaka, lúc bé bị đem cho làm con nuôi một thương nhân họ là Ueda 上田. Thời gian sau thì mẹ nuôi cũng mất, sống với mẹ nuôi kế, rất được yêu thương. Lớn lên ông được học tập tốt và đọc rất nhiều sách, đặc biệt là văn học cổ điển Trung Quốc và Nhật Bản, thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: thương mại, y khoa, nghiên cứu, sáng tác thơ haiku, nhưng thành công nhất là sáng tác truyện truyền kỳ. Tác phẩm có: Vũ nguyệt vật ngữ  雨月物語 (hoàn thành năm 1768, xuất bản 1776) và Xuân vũ vật ngữ 春雨物語 (hoàn thành 1808, hiện còn thủ bản của tác giả)
 
 II.  VĂN BẢN VÀ NGUỒN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VŨ NGUYỆT VẬT NGỮ  TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
 1. Văn bản Vũ nguyệt vật ngữ
 
Vũ nguyệt vật ngữ  雨月物語 hoàn thành năm 1768 (có lời tựa của tác giả năm Minh Hoà thứ năm – 1768), xuất bản 1776 hiện còn lưu trữ ở các thư viện Quốc hội, Đại học Kyoto, Tenri…
 
Toàn bộ tác phẩm có 9 truyện và 1 bài tựa ngắn. Các nguồn ảnh hưởng đến Vũ nguyệt vật ngữ, ngoài Tiễn đăng tân thoại ra còn có nhiều tiểu thuyết truyền kỳ và truyện cổ Nhật Bản khác nữa. Xin xem bảng dưới đây, ở đây chỉ xem xét những ảnh hưởng nổi bật, chúng tôi in đậm cho những ảnh hưởng đậm nét.
 
 
VŨ NGUYỆT VẬT NGỮ
CÁC NGUỒN ẢNH HƯỞNG
1
Đỉnh Shiramine白峰(しらみね)
Bảo Nguyên vật ngữ保元物語Saigyô soạn tập sao西行撰集抄
2
Hẹn tiết trùng dương菊花の約(きくわのちぎり)
Phạm Cự Khanh Kê Thử tử sinh giao 范巨卿雞黍死生交 (Cổ kim tiểu thuyết 古今小説, Phùng Mộng Long馮夢龍)
3
Ngôi nhà trong lau sậy浅茅が宿(あさじがやど)
Truyện nàng Ái Khanh 愛卿伝(Tiễn đăng tân thoại, Cù Hựu)
4
Cá chép trong mơ夢応の鯉魚(むおうのりぎょ)
Tiết Lục Sự ngư phục chứng tiên 薛録事魚服証仙 (Tỉnh thế hằng ngôn,  Phùng Mộng Long)
5
Tiếng chim Bupposô仏法僧(ぶっぽそう)
Thiên Thai phỏng ẩn lục天台訪隠録,Long đường linh hội lục龍堂霊会録, Phú quý phát tích tư chí富貴発蹟司志, Tiễn đăng tân thoại
6
Chiếc nồi thiêng ở đền Kibitsu吉備津の釜
Mẫu đơn đăng ký 牡丹灯記(Tiễn đăng tân thoại)
7
Con rắn dâm đãng蛇性の婬 
Bạch nưong tử vĩnh chấn Lôi Phong tháp白娘子永鎮雷風塔 (Cảnh thế thông ngôn警世通言, Phùng Mộng Long馮夢龍)
8
Chiếc khăn trùm màu xanh青頭巾
Thuỷ hử 水滸của La Quán Trung羅貫中, Ngũ tạp trở 五雑爼, Tạ Triệu Chiết 謝肇淛
9
Luận về giàu nghèo貧福論
Thường Sơn kỷ đàm 常山紀談 (Nhật Bản),S史記, Tư Mã Thiên 司馬遷
 
3. Vũ nguyệt vật ngữ Truyền kỳ mạn lục
 Dưới đây là bảng tương quan giữa Tiễn đăng tân thoại, Truyền kỳ mạn lục Vũ nguyệt vật ngữ.
 
TIỄN ĐĂNG TÂN THOẠI
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
VŨ NGUYỆT VẬT NGỮ
Truyện nàng Ái Khanh 愛卿伝
Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu 快州義婦傳
Ngôi nhà trong lau sậy浅茅が宿
Mẫu đơn đăng ký牡丹灯記
Chuyện cây gạo 木綿樹傳
Chiếc nồi thiêng ở đền Kibitsu吉備津の釜
Thiên Thai phỏng ẩn lục天台訪隠録, Long đường linh hội lục龍堂霊会録, Phú quý phát tích tư chí富貴発蹟司志
Câu chuyện ở đền Hạng Vương項王祠記Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa金華詩話記
Tiếng chim Bupposô仏法僧 
 
Như vậy là trong 9 truyện của Vũ nguyệt vật ngữ , có 3 truyện chịu ảnh hưởng từ Tiển đăng tân thoại, và 3 truyện này cũng có những liên quan tương ứng với Truyền kỳ mạn lục.
 III. TỪ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÍ 牡丹燈記 ĐẾN CHUYỆN 木綿樹伝 VÀ CHIẾC NỒI THIÊNG Ở ĐỀN KIBITSU吉備津の釜
 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 牡丹燈記 (Tiễn đăng tân thoại)
 
a. Gặp gỡ
1.  Kiều sinh, goá vợ, trong hội đêm rằm tháng giêng thấy một cô gái đi theo sau một a hoàn cầm chiếc đèn có hình hoa mẫu đơn.
2.  Kiều sinh nghe nói chuyện bèn mời vào nhà.
3.  Cô gái tên là Lệ Khanh, con gái vị phán quan họ Phù. Cha mẹ mất, cảnh nhà sa sút phải ở tạm gần Tây Hồ
4.  Hai người cùng nhau đi nằm, rất mặn nồng. Sau đó cô gái ngày nào cũng đến.
 
b.Tìm ra sự thật
 5.  Ông hàng xóm chọc vách nhìn qua chỉ thấy bộ xương đang trò chuyện với Kiều Sinh, nên khuyên Sinh tìm cho ra gốc gác
 6.  Kiều Sinh đi đến hồ, vào chùa thì thấy trong gian buồng tối có một quan tài của khách qua đường, trên nắp ván thiên có viết “Quan tài Lệ Khanh con gái vị phán quan họ Phù”. Trước áo quan có treo chiếc đèn lồng có hình mẫu đơn, cạnh đó là một đồ hàng mã hình ả hoàn.
 
c. Người con trai chết, cả hai biến thành yêu quái
7.  Theo lời ông già hàng xóm dặn, Kiều Sinh nhờ một vị pháp sư. Vị pháp sư cho bùa dán ở cửa và dặn đừng đến chùa nữa
8.  Chàng nghe lời được một thời gian. Nhưng sau đó uống rượu say đến chùa. Gặp Lệ Khanh, Lệ Khanh trách là đã nghe theo lời đạo sĩ, sau đó kéo Kiều Sinh vào quan tài cùng chết.
9. Sư cho chôn quan tài
10. Kiều Sinh, Lệ Khanh biến thành yêu ma tác oai tác quái
 
d. Dân chúng nhờ pháp sư diệt trừ yêu quái
 11. Dân chúng nhờ đạo nhân trên núi trừ yêu ma.
12. Từ chối không được đạo nhân đành xuống giúp dân trừ được yêu ma
 13. Bắt được cả 3, mang ra xét xử. Các hồn ma đều nhận tội.
 14. Đạo nhân kết án hồn ma Kiều Sinh và Lệ Khanh là tham dâm, lừa dối, quấy nhiễu dân chúng. Đoạn văn kết án rất dài và hùng hồn, réo rắt.
 15. Yêu ma bị giải đi. Đạo nhân đi mất không để lại dấu vết. 
 
·CHUYỆN CÂY GẠO 木綿樹伝 (Truyền kỳ mạn lục)
 a. Gặp gỡ
 1.Trình Trung Ngộ đẹp trai, nhà giàu đi thuyền buôn bán. Đến chợ thì gặp một gái xinh đẹp từ thôn Đông cùng cô hầu đi ra.
 2a.Trung Ngộ hỏi han, cô gái không trả lời bỏ đi, nhưng có nói với thị nữ là sẽ lên cầu ngắm cảnh
2b.Trung Ngộ theo rình. Nghe cô gái chơi đàn và thở than không có ai tri âm, bèn ra mắt.
3a. Cô gái nói lý do tại sao mình không trả lời lúc ban ngày vì sợ ngoài đường không tiện
 3b. Cô gái cho biết mình tên là Nhị Khanh, cháu một người danh giá trong làng. Cha mẹ mất sớm, gia cảnh sa sút, bị chồng ruồng bỏ, phải ra ở bên                    ngoài luỹ tre của làng. Đồng thời thổ lộ quan niệm sống là phải vui thú vì đời người như một giấc mộng
4a.Trung Ngộ đưa Nhị Khanh xuống thuyền ân ái.
4b. Nàng làm thơ rất hay và táo bạo ghi lại việc này. Sau đó đêm nào cũng đến.
 b. Tìm ra sự thật
5. Bạn bè buôn bán khuyên nên tìm rõ gốc tích để giải quyết dứt khoát: hoặc bỏ hoặc cưới cô gái.
 
6 a.Trung Ngộ nghe lời, hỏi nhà Nhị Khanh. Nàng buộc phải dẫn đi, vào một căn nhà tranh tồi tàn hoang phế. Nói là vào thắp đèn. Trung Ngộ đi vào thì thấy có quan tài, cạnh đó có tượng đất cô gái cầm đàn theo hầu.
6b. Trung Ngộ sợ quá chạy ra thì Nhị Khanh ngăn lại, nắm áo, nhưng chàng giựt ra chạy được.
6c. Hôm sau Trung Ngộ vào làng hỏi thăm, quả có cháu gái của một ông cụ danh giá trong làng, chết độ nửa năm, đang quàn ngoài đồng cạnh làng.
c. Người con trai chết, cả hai biến thành yêu quái
7.  (Không nhờ pháp sư)
8a. Trung Ngộ từ đó bị ốm, đòi đi tìm Nhị Khanh. Bạn bè phải trói lại.
8b. Một đêm nhân lúc mọi người ngủ say, chàng đã trốn đi. Khi các bạn tìm được thì thấy Trung Ngộ ôm quan tài Nhị Khanh mà chết.
9. Từ đó hai người biến thành ma quỷ khi thì hát khi thì khóc, gây tai hoạ cho dân chúng. Dân làng phải đào mả, vứt hài cốt xuống sông, mới đỡ được tai hoạ.
10. Linh hồn hai người lại nương vào cây gạo cạnh chùa.
d. Dân chúng nhờ pháp sư diệt trừ yêu quái
11a.      Có một vị đạo nhân đến ngủ trong chùa. Ban đêm thấy có đôi trai gái trần truồng đùa giỡn. Sáng hôm sau than phiền với dân làng.
11b.Dân làng nhờ trừ yâu ma, vị đạo nhân làm phép cho mây kéo mù mịt, nước sông nổi sóng, cây gạo tróc gốc. Nhìn lên trời thấy đôi trai gái bị âm binh vừa đánh vừa dẫn đi.
12, 13, 14. (Không có chuyện đạo nhân kể tội hồn ma)
15.Dân làng cảm ơn đạo nhân, nhưng đạo nhân đã đi không để lại dấu vết.
16.Lời bình: Chê Trung Ngộ nông nổi, háo sắc, khuyên người ta nên trông gương mà biết tiết dục.
        CHIẾC NỒI THIÊNG Ở ĐỀN KIBITSU 吉備津の釜 (Vũ nguyệt vật ngữ)
 0.Triết lý về lòng ghen tuông của phụ nữ rất có hại, nhỏ là đổ vỡ đồ đạc, lớn là làm đổ vỡ gia đình.
 1.Gia đình Izawa vốn là võ sĩ, mấy đời làm nghề nông, có con trai là Shôtarô lêu lổng, ham mê rượu và gái. Cha mẹ bàn cưới vợ cho con để con đổi tính nết.
 2.Đúng lúc đó có người làm mối đến giới thiệu nhà Kadasa, coi đền Kibitsu có cô con gái tên là Isora đẹp, nết na, phong nhã biết chơi đàn và làm thơ.
 3.Nhà Kadasa đồng ý, nhưng họ đến đền để hỏi ý kiến thần linh thông qua việc bói bằng cái nồi thiêng trong đền.Cái nồi không phát ra tiếng, tức là tiên đoán cuộc hôn nhân này không tốt.
4.Gia đình Kadasa không nghe, vẫn cho cử hành hôn lễ.
 5.Isora về nhà chồng siêng năng làm việc và đối xử với gia đình chồng rất tốt.
 6.Shôtarô mê một ả giang hồ tên là Sode, bỏ tiền ra chuộc và sống luôn với ả ở làng bên.
7.Isora buồn khổ, khuyên ngăn, oán trách nhưng đều không được. Cha mẹ từ Shôtarô. Nàng còn bí mật gửi đố cho chồng và Sode để giúp họ đỡ khó khăn.
8. Một hôm Shôtarô nhân lúc bố vắng nhà đã nói với vợ là mình rất ân hận, hứa sẽ từ bỏ ả tình nhân. Trước khi bỏ, muốn có một ít tiền để đưa ả lên thành phố kiếm nơi nương tựa.
9.Isora vui mừng, bán hết tư trang, xin cả tiền mẹ đẻ đưa cho chồng. Shôtarô cầm số tiền đó trốn đi cùng ả nhân tình.
10.Isora ốm nặng, tình trạng rất nguy kịch.
11. Shôtarô và tình nhân trốn đến nhà anh họ Sode.
 12.Sode bị ốm nặng mấy ngày sau thì chết
13.Shôtarô hết sức đau khổ, chôn cất tình nhân
 14.Ra viếng mộ thì gặp một người con gái trẻ cũng ra viếng mộ, đựoc biết cô ấy ra viếng mộ thay cho bà chủ bị ốm ở nhà. Chủ nhà là người giàu có danh giá, nhưng bị sa sút, phải sống ở nơi hiu quạnh gần đây.
15.           Shôtarô theo cô gái về nhà. Đến một căn nhà tranh hoang sơ. Nói chuyện với nữ chủ nhân qua bình phong. Chủ nhân chính là hồn ma vợ anh. Hồn ma thề sẽ trả thù. Shôtarô lăn ra bất tỉnh
16.           Tỉnh dậy Shôtarô thấy mình đang nằm trong một nhà tang lễ, bèn chạy về nhà.
17.           Về kể chuyện cho anh họ nghe. Ông anh khuyên đi nhờ thầy pháp. Thầy pháp cho bùa dán quanh nhà và dặn trong 42 ngày không được ra khỏi cửa.
18.           Hồn ma đến kêu gào quanh nhà, nhưng không vào được.19.           Đêm cuối cùng, đêm thứ 42, Shôtarô mừng vì tai qua nạn khỏi. Trời chưa sáng hẳn, anh ta đã ra khỏi nhà. Lập tức bị hồn ma giết chết, máu chảy ròng ròng, chỉ còn một túm tóc chứ không còn gì hết.
 20.           Kết: điềm gở mà cái nồi thiêng báo quả không sai.
·        Nhận xét:
 A. So sánh giữa Mẫu đơn đăng ký (M) Chuyện cây gạo (C) :
 1.               Chuyện cây gạo theo đúng cấu trúc 4 phần a, b, c, d của Mẫu đơn đăng ký , điều ấy cho thấy nó đúng là tác phẩm phóng tác.
 2.                Hoàn cảnh đã được Nguyễn Dữ biến đổi khác đi. Đời sống trong M có vẻ quý tộc, trong C nửa nông dân, nửa buôn bán nhỏ (người chủ hàng trực tiếp bán hàng). Phù hợp với hoàn cảnh sống ở Việt Nam bấy giờ, truyện đã được bản địa hoá cao độ.
 3.               Tính cách nhân vật nữ cũng khác. Lệ Khanh (M) được nhấn mạnh ở khía cạnh “ái dục”. Nhị Khanh (C) cũng “ái dục”, nhưng được nhấn mạnh ở tâm hồn và nét phong nhã (đàn và thơ). Điều ấy cho thấy cá tính và thiện cảm dành cho nhân vật của tác giả. Nguyễn Dữ tỏ ra yêu mến nhân vật của mình hơn. Với người đọc, Nhị Khanh cũng đáng yêu hơn.
 4.               Nhân vật nam. Kiều sinh (M) tỉnh táo hơn nên đã chủ động tìm pháp sư trừ ma cho mình, nhưng vì say rượu quên đi, đến chùa, bị lôi vào quan tài mà chết. Trung Ngộ mê đắm hơn, và phần nào lãng mạn hơn, nên đã chủ động đến ôm quan tài Nhị Khanh mà chết (8).
 5.               M hơi rườm khi 2 lần nhờ pháp sư (1 lần Kiều Sinh, một lần dân chúng), đoạn kết thuyết lý đạo đức nhiều, kém hấp dẫn. Cả 2 chi tiết này đều bị C bỏ đi. Việc thuyết giáo, C đưa xuống lời bình. Tuy nhiên ở đây thấy có sự mâu thuẫn giữa hình tượng nhân vật mà tác giả dựng nên (đẹp và đáng yêu) với lời thuyết giáo đạo đức (quá nghiêm khắc và khuôn sáo)
 B. So sánh giữa Chiếc nồi thiêng ở đền Kibitsu (K) với 2 truyện trên:
 1.      K không có kết cấu như M, K chỉ dùng một vài motif trong M ở đoạn cuối: gặp ma, bị trả thù, nhờ pháp sư đến giúp. Nên có thể nói K không phải là chuyện phóng tác, mà là sáng tác.
 2.      Hình tượng điềm gở  từ cái nồi thiêng làm cho câu chuyện có tính cách định mệnh, nâng tầm câu chuyện lên thành vấn đề đấu tranh giữa con người với định mệnh.
 3.      Kết cấu nửa đầu có tính cách tăng tiến, thử thách lòng tốt và sức chịu đựng của Isora, lến đến đỉnh điểm rồi, sau đó là cuộc báo thù.
 4.      Cuộc báo thù của hồn ma Isora với Shôtarô là sự báo thù của lòng ghen tuông, hơn thế nữa là sự báo thù về niềm tin của con người bị phản bội.
 5.      Kết thúc rất thảm khốc: tất cả các nhân vật chính đều bị chết, Đây là kết thúc  của bi kịch như là bi kịch của Shakespeare. Cho thấy mâu thuẫn rất gay gắt, rất dữ dội. Nó tạo ấn tượng rất sâu sắc. Tính chất khuyên răn đạo đức, “khuyến thiện trừng ác” không thấy rõ như trong M và C. K thực sự là kiệt tác của Ueda, là tác phẩm nổi bật, nếu không nói là xuất sắc nhất trong Vũ nguyệt vật ngữ.
KẾT LUẬN
 Giá trị của chữ Kỳ 奇trong Vũ nguyệt vật ngữTruyền kỳ mạn lục:
 ·            Kỳ奇: siêu hiện thực 超実 và Thực
       Kỳ là cái khác thường, cái hiếm có thậm chí là không hề có trong hiện thực, như hồn ma của Lệ Khanh, Nhị Khanh, Isora…Nhưng cái kỳ là để phản ánh cái Thực, phản ánh sâu sắc hơn cái thực, mà không bị giới hạn bởi hiện thực. Không có hồn ma của Lệ Khanh và Nhị Khanh lấy gì thể hiện được khát khao tình yêu của tuổi trẻ, của phụ nữ. Không có hồn ma của Isora, lấy gì để trừng phạt kẻ phụ bạc. Cho nên cái Kỳ ấy là phương tiện để biểu hiện cái Thực.
 ·            Kỳ 奇và Quái Dị 怪異
         Người ta sống trong đời sống tầm thường nhạt nhẽo, nên cái Kỳ mở ra một thế giới khác, ghê rợn và đẹp đẽ khác thường. Quái dị trở thành cái thu hút người ta, bằng cái sợ hãi, hồi hộp mà cuộc đời thường không có được.
 ·            Kỳ 奇 và Bi
         Truyện truyền kỳ đoạn tuyệt với kiểu truyện kết thúc có hậu của truyện cổ tích,  tiểu thuyết lịch sử và tài tử giai nhân. Hầu như các truyện truyền kỳ đều kết thúc một cách đen tối: nhân vật chính diện chết hết, hồn ma cũng chết như Lệ Nương, Nhị Khanh, Isora, các nhân vật nam cũng chết như Kiều Sinh, Trung Ngộ, Shôtarô…Đây là bước trưởng thành vượt bậc của truyện truyền kỳ, khiến nó rất gần với bi kịch hay tiểu thuyết hiện đại.
 ·            Giá trị hiện đại của chữ Kỳ
 Truyền kỳ vẫn tiếp tục có sức sống trong thời hiện đại. Ở Nhật Bản truyện truyền kỳ vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong trong văn nghệ giải trí, truyện tranh, truyền kỳ hiện đại, ví dụ giải văn học Naoki, một giải thưởng nổi tiếng ở Nhật Bản 2004 trao cho một tác phẩm truyền kỳ. Trong văn học thế giới một dạng thức khác tương tự với truyền kỳ chính là các yếu tố huyền thoại trong tiểu thuyết có ý nghĩa tượng trưng như Miếng da lừa của Balzac, Hoá thân của F.Kafka, và nhất là chủ nghĩa hiện thực huyến ảo.
Tokyo 4. 2004 – TP.HCM 5.2007
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 1.2010