Trang Thơ Hán Việt

清平調 詞(三首) Thanh Bình Điệu (Ba bài)

其一

雲想衣裳花想容
春風拂檻露華濃
若非群玉山頭見
會向瑤臺月下逢
 
其二
一枝農艷露凝香
雲雨巫山枉斷腸
借問漢宮誰得似
可憐飛燕倚新妝
 
其三
名花傾國兩相歡
長得君王帶笑看
解釋春風無限恨
沈香亭北倚欄干
 

 

Chuyển ngữ:
Thanh Bình Điệu, (Từ Tam Thủ):

(Kỳ 1)
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Diêu Đài nguyệt hạ phùng.

(Kỳ 2)
Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thùy đắc tự,
Khả lân Phi Yến ỷ tân trang.

(Kỳ 3)
Danh hoa khuynh quốc lưởng tương hoan,
Trưởng đắc Quân Vương đới tiếu khán.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm hương Đình Bắc ỷ lan can.

Lý Bạch

==================================

Phóng Dịch
3 Bài Thanh Bình Điệu:

Bài Nhất
Mây tợ xiêm y, hoa tựa nàng,

Hột sương ngào ngạt, gió xuân sang.
Nhớ trên núi Ngọc ta từng gặp ?
Dưới ánh trăng ngà, hẹn đá vàng.

Bài Nhì
Đóa hồng diễm lệ ngạt ngào hương,
Mưa gió Vu Sơn luống đoạn trường.
Dám hỏi Hán cung ai sánh kịp?
Thương thay! Phi Yến khó so dường.

Bài Ba
Khuynh thành sắc nước đẹp duyên đôi,

Thỏa dạ Quân Vương chỉ nụ cười.
Mang gió xuân về xua nỗi muộn,
Đình Trầm hai bóng tựa lưng ngồi.

Đông Thiên Triết.

Trang Thơ Hán Việt

私裏 Niềm Riêng


吾 歲 今 年 六 十 三,
看 梅 飲 酒 夕 陽 含。
他 鄕 甘 苦 還 連 住,
故 國 傷 殘 未 滅 堪。
懷 想 萬 民 心 抱 痛,
又 思 自 己 淚 流 慙
不 分 黑 白 人 間 泛,
何 必 繾 身 使 悶 談。

 東天哲

 

(chuyển Ngữ)

Tư Lý

Ngô tuế kim niên lục thập tam,
Khán mai ẩm tửu tịch dương hàm.
Tha hương cam khổ hoàn liên trụ,
Cố quốc thương tàn vị diệt kham.
Hoài tưởng vạn dân tâm bão thống,
Hựu tư tự kỷ lệ lưu tàm.
Bất phân hắc bạch nhân gian phíếm!
Hà tất khiển thân sử muộn đàm?

Đông Thiên Triết
July 22/2010

(Phỏng Dịch Nôm)
Niềm Riêng

Tuổi đời Tết đến sáu mươi ba,
Uống rượu ngắm mai lúc xế tà.
Nỗi khổ xứ người luôn vướng vít,
Niềm đau quê mẹ chửa phôi pha.
Nghĩ về dân nước, lòng thêm xót,
Gẫm đến phận mình, lệ muốn sa.
Dẫu biết nhân tình đen đổi trắng!
Mà sao cứ gánh những phiền hà?

Đông Thiên Triết . July 22/2010

Trang Thơ Hán Việt

絕 句 Tuyệt Cú

二 句 三 年 得,
一 吟 雙 淚 流。
知 音 如 不 賞,
歸 臥 故 山 秋。

賈 島

Chuyển ngữ: Tuyệt Cú

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Qui ngọa cố sơn thu.

Giả Đảo.

(Dịch Hán Việt)

Hai câu làm ba năm,
Một ngâm đôi dòng lệ.
Bạn tình nếu không đoái,
Về Quê nằm đợi Thu.

(Dịch Nôm thể Lục Bát)

Ba năm làm được đôi câu,
Một ngâm ướt đẵm châu rơi hai dòng.
Bạn tình đã hết hoài mong,
Đành về núi cũ nằm trông Thu vàng.

Đông Thiên Triết

Trang Thơ Hán Việt

涼州詞 Lương Châu Từ

王翰 涼州詞

葡萄美酒夜光杯
欲飲琵琶馬上催
醉臥沙場君莫笑
古來征戰幾人回

王翰

Lương Châu Từ

Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?.

Vương Hàn.
—————————-
(Chuyển dịch):
Rượu Đào lấp loáng trăng ngàn,
Cạn chung lên ngựa tiếng đàn thúc thôi.
Say nằm, xin chớ cười tôi,
Xưa nay lính trận mấy người hồi gia?.

Đông Thiên Triết.