Trang Thơ Hán Việt

蓬 境

蓬 境

寒 風 吹 起 冷 書 房, 
夜 月 松 林 明 處 通.  
窗 外 棉 花 白 滿 降,  
廚 中 灼 爍 發 煙 紅.                    

倒 酒 壺 枯 覘 豔 色, 
乾 杯 唇 接 仰 嬌 丰.                
浪 情 醉 酊 抱 身 玉,  
捲 繾 雙 心 入 境 蓬. 

東 天 哲

Chuyn ng:
Bng Cnh
Hàn phong súy khi lãnh thư phòng,
D nguyt tùng lâm minh s thông.
Song ngoi miên hoa bch mãn giáng,
Trù trung chước thước phát yên hng.
Đo tu h khô chiêm dim sc,
Can bôi thn tiếp ngưỡng kiu phong.
Lãng tình túy đính bão thân ngc,
Quyn khin song tâm nhp cnh bng.
Phóng dịch:
Gió thi hàn băng lnh khp phòng,
Trăng ngà tri sáng rực rng thông.

Ngoài hiên lt pht bông gòn trng,
Dưới bếp lung linh ánh la hng.
Rượu rót lưng bu chiêm nét đp,
Môi k cn chén ngm đường cong.
Men tình dy sóng trùm thân ngc,
Qun quyn đôi tim nhp cnh bng.
ĐôngThiênTriết