Trang Thơ Hán Việt

遙夜无睡 Diêu Dạ Vô Thụy

遙夜无睡
朦 朧 无 睡 滿 更 長,
眼 累 幽 懷 望 故 鄉。
稍 稍 門 搖 風 雨 冷,
悠 悠 月 映 牡 丹 香。
霧 融 霜 結 葉 稜 角,
狗 吠 聲 嘩 廟 裏 堂。
觸 景 詩 提 而 想 棄,
但 憂 君 閱 使 悲 傷。
東天哲. 3月19日2012年
(Chuyển ngữ)
Diêu Dạ Vô Thụy
Mông lung vô thy mãn canh trường,
Nhãn ly u hoài vng cố hương.
So so môn dao phong vũ lãnh,
Du du nguyt ánh mu đơn hương.
V dung sương kết diệp lăng giác,
Cu ph thanh hoa miếu lý đường.
Xúc cnh thi đ nhi tưởng khí,
Đãn ưu quân duyt sử bi thương.
Đông Thiên Triết. Mar 19/2012
(Phỏng Dịch)
Đêm Dài Thao Thức
Chp chn thao thc sut canh trường,
M
i mt u hoài vng c hương.
Cánh c
a đong đưa, cơn gió lnh
V
ng trăng lp ló, mu đơn hường.
H
t sương móc l quanh vin lá,
Con chó tru đêm tr
ước miếu đường.
Cám c
nh đ thơ, nhưng đnh vt,
Ng
i người chng đc chuyn bi thương
ĐôngThiênTriết. Mar 19/2004