Kinh Thi Truyện

Tăng Quảng Hiền Văn (增廣賢文)

Đại lược về quyển: Tăng Quảng Hiền Văn:(增廣贤文)

增廣贤文》又名《昔时贤文》、《古今贤文》,是一部古訓集、民間諺語集。其內容匯集了為人處事的各類諺語,很有哲理性,釋道儒各方面的思想均有體現。人稱“讀了增廣會說話,讀了幼學走天下”。

Quyển sách Tăng Quảng Hiền Văn còn được gọi là: “Tích Thời Hiền Văn” hay ” “Cổ Kim Hiền Văn” đây là một pho sách cổ đại quý giá, tích lũy những lời vàng thước ngọc trong dân gian mà thiết lập thành bộ sách có giá trị. Nội dung của bộ sách là sưu tập các loại ngạn ngữ, mang sắc thái rất triết học, mà Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo được phản ánh trong tất cả các khía cạnh của tư duy. Được gọi là “đọc để được tăng thêm phong cách và kiến thức lúc ăn nói, đọc cái sơ học mà bao trùm khắp thiên ha.”

昔時賢文,誨汝諄諄,集韻增文,多見多聞。

TÍCH THỜI HIỀN VĂN , HỐI NHỮ TRUÂN TRUÂN , TẬP VẬN TĂNG VĂN , ĐA KIẾN ĐA VĂN .

觀今宜鑒古,無古不成今。
知己知彼,將心比心。
酒逢知己飲,詩向會人吟。
相識滿天下,知心能幾人。
相逢好似初相識,到老終無怨恨心。

QUAN KIM NGHI GIÁM CỔ , VÔ CỔ BẤT THÀNH KIM .
TRI KỶ TRI BỈ, TƯƠNG TÂM TỈ TÂM .
TỬU PHÙNG TRI KỶ ẨM , THI HƯỚNG HỘI NHÂN NGÂM .
TƯƠNG THỨC MÃN THIÊN HẠ , TRI TÂM NĂNG KỶ NHÂN .
TƯƠNG PHÙNG HẢO TỰ SƠ TƯƠNG THỨC , ĐÁO LÃO CHUNG VÔ OÁN HẬN TÂM .

近水知魚性,近山識鳥音。
易漲易退山溪水,易反易覆小人心。
運去金成鐵,時來鐵似金。
讀書須用意,一字值千金。
逢人且說三分話,未可全拋一片心。

CẬN THUỶ TRI NGƯ TÍNH , CẬN SƠN THỨC ĐIỂU ÂM .
DỊ TRƯỚNG DỊ THOÁI SƠN KHÊ THUỶ , DỊ PHẢN DỊ PHÚC TIỂU NHÂN TÂM .
VẬN KHỨ KIM THÀNH THIẾT , THỜI LAI THIẾT TỰ KIM ,
ĐỘC THƯ TU DỤNG Ý , NHẤT TỰ TRỊ THIÊN KIM .
PHÙNG NHÂN THẢ THUYẾT TAM PHÂN THOẠI , VỊ KHẢ TOÀN PHAO NHẤT PHIẾN TÂM .

有意栽花花不發,無心插柳柳成陰。
畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。
錢財如糞土,仁義值千金。
流水下灘非有意,白雲出岫本無心。
當時若不登高望,誰信東流海洋深。

HỮU Ý TÀI HOA HOA BẤT PHÁT , VÔ TÂM SÁP LIỄU LIỄU THÀNH ÂM .
HOẠ HỔ HOẠ BÌ NAN HOẠ CỐT , TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM .
TIỀN TÀI NHƯ PHẤN THỔ , NHÂN NGHĨA TRỊ THIÊN KIM .
LƯU THUỶ HẠ THAN PHI HỮU Ý , BẠCH VÂN XUẤT TỤ BẢN VÔ TÂM . ĐƯƠNG THỜI
NHƯỢC BẤT ĐĂNG CAO VỌNG , THUỲ TÍN ĐÔNG LƯU HẢI DƯƠNG THÂM .

路遙知馬力,事久見人心。
兩人一般心,無錢堪買金;
一人一般心,有錢難買針。
相見易得好,久住難為人。
馬行無力皆因瘦,人不風流只為貧。

LỘ DAO TRI MÃ LỰC , SỰ CỬU KIẾN NHÂN TÂM .
LƯỠNG NHÂN NHẤT BAN TÂM , VÔ TIỀN KHAM MÃI KIM ,
NHẤT NHÂN NHẤT BAN TÂM , HỮU TIỀN NAN MÃI CHÂM .
TƯƠNG KIẾN DỊ ĐẮC HẢO, CỬU TRỤ NAN VỊ NHÂN .
MÃ HÀNH VÔ LỰC GIAI NHÂN SẤU , NHÂN BẤT PHONG LƯU CHỈ VỊ BẦN .

饒人不是痴漢,痴漢不會饒人。
是親不是親,非親卻是親。
美不美,鄉中水,親不親,故鄉人。
鶯花猶怕春光老,豈可教人枉度春。
相逢不飲空歸去,洞口桃花也笑人。

NHIÊU NHÂN BẤT THỊ SI HÁN , SI HÁN BẤT HỘI NHIÊU NHÂN .
THỊ THÂN BẤT THỊ THÂN, PHI THÂN KHƯỚC THỊ THÂN.
Mỹ BẤT Mỹ , HƯƠNG TRUNG THUỶ , THÂN BẤT THÂN, CỐ HƯƠNG NHÂN .
OANH HOA DO PHẠ XUÂN QUANG LÃO , KHỞI KHẢ GIÁO NHÂN UỔNG ĐỘ XUÂN .
TƯƠNG PHÙNG BẤT ẨM KHÔNG QUI KHỨ , ĐỘNG KHẨU ĐÀO HOA DÃ TIẾU NHÂN .

紅粉佳人休使老,風流浪子莫教貧。
在家不會迎賓客,出外方知少主人。
黃金無假,阿魏無真。
客來主不顧,應恐是痴人。
貧居鬧市無人問,富在深山有遠親。

HỒNG PHẤN GIAI NHÂN HƯU SỬ LÃO , PHONG LƯU LÃNG TỬ MẠC GIAO BẦN .
TẠI GIA BẤT HỘI NGHINH TÂN KHÁCH , XUẤT NGOẠI PHƯƠNG TRI THIỂU CHỦ NHÂN .
HOÀNG KIM VÔ GIÁ , A NGUỴ VÔ CHÂN .
KHÁCH LAI CHỦ BẤT CỐ , ƯNG KHỦNG THỊ SI NHÂN .
BẦN CƯ NÁO THỊ VÔ NHÂN VẤN , PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU VIỄN THÂN.

誰人背後無人說,哪個人前不說人。
有錢道真語,無錢語不真。
不信但看筵中酒,杯杯先勸有錢人。
鬧裡有錢,靜處安身。
來如風雨,去似微塵。

THUỲ NHÂN BỐI HẬU VÔ NHÂN THUYẾT , NA CÁ NHÂN TIỀN BẤT THUYẾT NHÂN .
HỮU TIỀN ĐẠO CHÂN NGỮ, VÔ TIỀN NGỮ BẤT CHÂN .
BẤT TÍN ĐẢN KHAN DIÊN TRUNG TỬU , BÔI BÔI TIÊN KHUYẾN HỮU TIỀN NHÂN .
NÁO LÝ HỮU TIỀN , TĨNH XỨ AN THÂN .
LAI NHƯ PHONG VŨ , KHỨ TỰ VI TRẦN .

長江後浪推前浪,世上新人趕舊人。
近水樓台先得月,向陽花木早逢春。
莫道君行早,更有早行人。
莫信直中直,須防仁不仁。
山中有直樹,世上無直人。

TRƯỜNG GIANG HẬU LÃNG THÔI TIỀN LÃNG , THẾ THƯỢNG TÂN NHÂN CẢM CỰU NHÂN .
CẬN THUỶ LÂU ĐÀI TIÊN ĐẮC NGUYỆT, HƯỚNG DƯƠNG HOA MỘC TẢO PHÙNG XUÂN .
MẠC ĐẠO QUÂN HÀNH TẢO , CÁNH HỮU TẢO HÀNH NHÂN .
MẠC TÍN TRỰC TRUNG TRỰC , TU PHÒNG NHÂN BẤT NHÂN .
SƠN TRUNG HỮU TRỰC THỤ, THẾ THƯỢNG VÔ TRỰC NHÂN .

自恨枝無葉,莫怨太陽偏。
大家都是命,半點不由人。
一年之計在於春,一日之計在於寅;
一家之計在於和,一生之計在於勤。
責人之心責己,恕己之心恕人。

TỰ HẬN CHI VÔ DIỆP , MẠC OÁN THÁI DƯƠNG THIÊN .
ĐẠI GIA ĐÔ THỊ MỆNH , BÁN ĐIỂM BẤT DO NHÂN .
NHẤT NIÊN CHI KẾ TẠI VU XUÂN , NHẤT NHẬT CHI KẾ TẠI VU DẦN ,

NHẤT GIA CHI KẾ TẠI VU HOÀ , NHẤT SINH CHI KẾ TẠI VU CẦN .
TRÁCH NHÂN CHI TÂM TRÁCH KỶ, THỨ KỶ CHI TÂM THỨ NHÂN .

守口如瓶,防意如城。
寧可人負我,切莫我負人。
再三須慎意,第一莫欺心。
虎生猶可近,人熟不堪親。
來說是非者,便是是非人。

THỦ KHẨU NHƯ BÌNH , PHÒNG Ý NHƯ THÀNH .
NINH KHẢ NHÂN PHỤ NGÃ , THIẾT MẠC NGÃ PHỤ NHÂN .
TÁI TAM TU THẬN Ý , ĐỆ NHẤT MẠC KHI TÂM .
HỔ SINH DO KHẢ CẬN , NHÂN THỤC BẤT KHAM THÂN.
LAI THUYẾT THỊ PHI GIẢ , TIỆN THỊ THỊ PHI NHÂN .

遠水難救近火,遠親不如近鄰。
有茶有酒多兄弟,急難何曾見一人。
人情似紙張張薄,世事如棋局局新。
山中也有千年樹,世上難逢百歲人。
力微休負重,言輕莫勸人。

VIỄN THUỶ NAN CỨU CẬN HOẢ , VIỄN THÂN BẤT NHƯ CẬN LÂN .
HỮU TRÀ HỮU TỬU ĐA HUYNH ĐỆ, CẤP NẠN HÀ TẰNG KIẾN NHẤT NHÂN .
NHÂN TÌNH TỰ CHỈ TRƯƠNG TRƯƠNG BẠC , THẾ SỰ NHƯ KÌ CỤC CỤC TÂN .
SƠN TRUNG DÃ HỮUTHIÊN NIÊN THỤ, THẾ THƯỢNG NAN PHÙNG BÁ TUẾ NHÂN .
LỰC VI HƯU PHỤ TRỌNG, NGÔN KHINH MẠC KHUYẾN NHÂN .

無錢休入眾,遭難莫尋親。
平生莫作皺眉事,世上應無切齒人。
士者國之寶,儒為席上珍。
若要斷酒法,醒眼看醉人。
求人須求大丈夫,濟人須濟急時無。

VÔ TIỀN HƯU NHẬP CHÚNG , TAO NAN MẠC TẦM THÂN.
BÌNH SINH MẠC TÁC TRỨU MI SỰ , THẾ THƯỢNG ƯNG VÔ THIẾT XỈ NHÂN .
SĨ GIẢ QUỐC CHI BẢO , NHO VI TịCH THƯỢNG TRÂN .
NHƯỢC YẾU ĐOẠN TỬU PHÁP , TỈNH NHÃN KHAN TUÝ NHÂN .
CẦU NHÂN TU CẦU ĐẠI TRƯỢNG PHU, TẾ NHÂN TU TẾ CẤP THỜI VÔ.

渴時一滴如甘露,醉後添杯不如無。
久住令人賤,頻來親也疏。
酒中不語真君子,財上分明大丈夫。
出家如初,成佛有余。
積金千兩,不如明解經書。

KHÁT THỜI NHẤT TRÍCH NHƯ CAM LỘ , TUÝ HẬU THIÊM BÔI BẤT NHƯ VÔ.
CỬU TRÚ LINH NHÂN TIỆN , TẦN LAI THÂN DÃ SƠ.
TỬU TRUNG BẤT NGỮ CHÂN QUÂN TỬ, TÀI THƯỢNG PHÂN MINH ĐẠI TRƯỢNG PHU.
XUẤT GIA NHƯ SƠ , THÀNH PHẬT HỮU DƯ .
TÍCH KIM THIÊN LẠNG, BẤT NHƯ MINH GIẢI KINH THƯ .

養子不教如養驢,養女不教如養豬。
有田不耕倉廩虛,有書不讀子孫愚。
倉廩虛兮歲月乏,子孫愚兮禮義疏。
同君一席話,勝讀十年書。
人不通今古,馬牛如襟裾。

DƯỠNG TỬ BẤT GIÁO NHƯ DƯỠNG LƯ , DƯỠNG NỮ BẤT GIÁO NHƯ DƯỠNG TRƯ .
HỮU ĐIỀN BẤT CANH THƯƠNG LẪM HƯ , HỮU THƯ BẤT ĐỘC TỬ TÔN NGU .
THƯƠNG LẪM HƯ HỀ TUẾ NGUYỆT PHẠP , TỬ TÔN NGU HỀ LỄ NGHĨA SƠ.
ĐỒNG QUÂN NHẤT TịCH THOẠI , THẮNG ĐỘC THẬP NIÊN THƯ .
NHÂN BẤT THÔNG KIM CỔ , MÃ NGƯU NHƯ KHÂM CƯ .

茫茫四海人無數,哪個男兒是丈夫。
白酒釀成緣好客,黃金散盡為收書。
救人一命,勝造七級浮屠。
城門失火,殃及池魚。
庭前生瑞草,好事不如無。

MANG MANG TỨ HẢI NHÂN VÔ SỐ , NA CÁ NAM NHI THỊ TRƯỢNG PHU.

BẠCH TỬU TƯƠNG THÀNH DUYÊN HIẾU KHÁCH , HOÀNG KIM TÁN TẬN VỊ THU THƯ .
CỨU NHÂN NHẤT MỆNH , THẮNG TẠO THẤT CẤP PHÙ ĐỒ .
THÀNH MÔN THẤT HOẢ , ƯƠNG CẬP TRÌ NGƯ .
ĐÌNH TIỀN SINH THUỴ THẢO , HẢO SỰ BẤT NHƯ VÔ.

欲求生富貴,須下死工夫。
百年成之不足,一旦敗之有余。
人心似鐵,官法如爐。
善化不足,惡化有余。
水太清則無魚,人至察則無徒。

DỤC CẦU SINH PHÚ QUÍ, TU HẠ TỬ CÔNG PHU.
BÁ NIÊN THÀNH CHI BẤT TÚC , NHẤT ĐÁN BẠI CHI HỮU DƯ .
NHÂN TÂM TỰ THIẾT , QUAN PHÁP NHƯ LÔ .
THIỆN HOÁ BẤT TÚC , ÁC HOÁ HỮU DƯ .
THUỶ THÁI THANH TẮC VÔ NGƯ , NHÂN CHÍ SÁT TẮC VÔ ĐỒ .

知者減半,省者全無。
在家由父,出家從夫。
痴人畏婦,賢女敬夫。
是非終日有,不聽自然無。
寧可正而不足,不可邪而有余。

TRI GIẢ GIẢM BÁN , TỈNH GIẢ TOÀN VÔ.
TẠI GIA DO PHỤ, XUẤT GIA TÙNG PHU.
SI NHÂN UÝ PHỤ, HIỀN NỮ KÍNH PHU.
THỊ PHI CHUNG NHẬT HỮU, BẤT THÍNH TỰ NHIÊN VÔ.
NINH KHẢ CHÁNH NHI BẤT TÚC , BẤT KHẢ TÀ NHI HỮU DƯ .

寧可信其有,不可信其無。
竹籬茅舍風光好,道院僧堂終不如。
命裡有時終須有,命裡無時莫強求。
道院迎仙客,書堂隱相儒。
庭栽棲鳳竹,池養化龍魚。

NINH KHẢ TÍN KỲ HỮU, BẤT KHẢ TÍN KỲ VÔ.
TRÚC LI MAO XÁ PHONG QUANG HẢO, ĐẠO VIỆN TĂNG ĐƯỜNG CHUNG BẤT NHƯ .
MỆNH LÝ HỮU THỜI CHUNG TU HỮU, MỆNH LÝ VÔ THỜI MẠC CƯỠNG CẦU .
ĐẠO VIỆN NGHINH TIÊN KHÁCH , THƯ ĐƯỜNG ẨN TƯỚNG NHO.
ĐÌNH TÀI TÊ PHƯỢNG TRÚC , TRÌ DƯỠNG HOÁ LONG NGƯ .

結交須勝己,似我不如無。
但看三五日,相見不如初。
人情似水分高下,世事如雲任卷舒。
會說說都是,不會說無禮。
磨刀恨不利,刀利傷人指。

KẾT GIAO TU THẮNG KỶ, TỰ NGÃ BẤT NHƯ VÔ.
ĐẢN KHAN TAM NGŨ NHẬT , TƯƠNG KIẾN BẤT NHƯ SƠ .
NHÂN TÌNH TỰ THUỶ PHÂN CAO HẠ , THẾ SỰ NHƯ VÂN NHẬM QUYỂN THƯ .
HỘI THUYẾT THUYẾT ĐÔ THỊ, BẤT HỘI THUYẾT VÔ LỄ .
MA ĐAO HẬN BẤT LỢI , ĐAO LỢI THƯƠNG NHÂN CHỈ.

求財恨不得,財多害自己。
知足常足,終身不辱。
知止常止,終身不恥。
有福傷財,無福傷己。
差之毫厘,失之千裡。

CẦU TÀI HẬN BẤT ĐẮC , TÀI ĐA HẠI TỰ KỶ.
TRI TÚC THƯỜNG TÚC , CHUNG THÂN BẤT NHỤC .
TRI CHỈ THƯỜNG CHỈ, CHUNG THÂN BẤT SỈ.
HỮU PHƯỚC THƯƠNG TÀI , VÔ PHƯỚC THƯƠNG KỶ.
SAI CHI HÀO LY , THẤT CHI THIÊN LÝ .

若登高必自卑,若涉遠必自邇。
三思而行,再思可矣。
使口不如自走,求人不如求己。
小時是兄弟,長大各鄉裡。
妒財莫妒食,怨生莫怨死。

NHƯỢC ĐĂNG CAO TẤT TỰ TI, NHƯỢC THIỆP VIỄN TẤT TỰ NHĨ .
TAM TƯ NHI HÀNH, TÁI TƯ KHẢ HĨ.
SỬ KHẨU BẤT NHƯ TỰ TẨU , CẦU NHÂN BẤT NHƯ CẦU KỶ.
TIỂU THỜI THỊ HUYNH ĐỆ, TRƯỜNG ĐẠI CÁC HƯƠNG LÝ .
ĐỐ TÀI MẠC ĐỐ THỰC, OÁN SINH MẠC OÁN TỬ .

人見白頭嗔,我見白頭喜。
多少少年亡,不到白頭死。
牆有縫,壁有耳。
好事不出門,惡事傳千里。
賊是小人,知過君子。

NHÂN KIẾN BẠCH ĐẦU SÂN , NGÃ KIẾN BẠCH ĐẦU HỈ.
ĐA THIỂU THIẾU NIÊN VONG , BẤT ĐÁO BẠCH ĐẦU TỬ .
TƯỜNG HỮU PHÙNG , BÍCH HỮUNHĨ .
HẢO SỰ BẤT XUẤT MÔN , ÁC SỰ TRUYỀN THIÊN LÝ .
TẶC THỊ TIỂU NHÂN , TRI QUÁ QUÂN TỬ.

君子固窮,小人窮斯濫也。
貧窮自在,富貴多憂。
不以我為德,反以我為仇。
寧向直中取,不可曲中求。
人無遠慮,必有近憂。

QUÂN TỬ CỐ CÙNG , TIỂU NHÂN CÙNG TƯ LẠM DÃ .
BẦN CÙNG TỰ TẠI , PHÚ QUÍ ĐA ƯU .
BẤT DĨ NGÃ VI ĐỨC , PHẢN DĨ NGÃ VI CừU.
NINH HƯỚNG TRỰC TRUNG THỦ , BẤT KHẢ KHÚC TRUNG CẦU .
NHÂN VÔ VIỄN LỰ , TẤT HỮU CẬN ƯU .

知我者為我心憂,不知我者謂我何求。
晴天不肯去,只待雨淋頭。
成事莫說,覆水難收。
是非只為多開口,煩惱皆因強出頭。
忍得一時之氣,免得百日之憂。

TRI NGÃ GIẢ VỊ NGÃ TÂM ƯU , BẤT TRI NGÃ GIẢ VỊ NGÃ HÀ CẦU .
TÌNH THIÊN BẤT KHẲNG KHỨ , CHỈ ĐÃI VŨ LÂM ĐẦU .
THÀNH SỰ MẠC THUYẾT, PHÚC THUỶ NAN THU .
THỊ PHI CHỈ VỊ ĐA KHAI KHẨU , PHIỀN NÃO GIAI NHÂN CƯỠNG XUẤT ĐẦU .
NHẪN ĐẮC NHẤT THỜI CHI KHÍ , MIỄN ĐẮC BÁ NHẬT CHI ƯU .

近來學得烏龜法,得縮頭時且縮頭。
懼法朝朝樂,欺公日日憂。
人生一世,草生一春。
黑發不知勤學早,看看又是白頭翁。
月到十五光明少,人到中年萬事休。

CẬN LAI HỌC ĐẮC Ô QUI PHÁP , ĐẮC SÚC ĐẦU THỜI THẢ SÚC ĐẦU .
CỤ PHÁP TRIÊU TRIÊU LẠC, KHI CÔNG NHẬT NHẬT ƯU .
NHÂN SINH NHẤT THẾ , THẢO SINH NHẤT XUÂN .
HẮC PHÁT BẤT TRI CẦN HỌC TẢO , KHAN KHAN HỰU THỊ BẠCH ĐẦU ÔNG .
NGUYỆT ĐÁO THẬP NGŨ QUANG MINH THIỂU, NHÂN ĐÁO TRUNG NIÊN VẠN SỰ HƯU .

兒孫自有兒孫福,莫為兒孫作馬牛。
人生不滿百,常懷千歲憂。
今朝有酒今朝醉,明日愁來明日憂。
路逢險處難回避,事到頭來不自由。
藥能醫假病,酒不解真愁。

NHI TÔN TỰ HỮU NHI TÔN PHƯỚC , MẠC VỊ NHI TÔN TÁC MÃ NGƯU .
NHÂN SINH BẤT MÃN BÁ , THƯỜNG HOÀI THIÊN TUẾ ƯU .
KIM TRIÊU HỮU TỬU KIM TRIÊU TUÝ , MINH NHẬT SẦU LAI MINH NHẬT ƯU .
LỘ PHÙNG HIỂM XỨ NAN HỒI TỊ, SỰ ĐÁO ĐẦU LAI BẤT TỰ DO .
DƯỢC NĂNG Y GIẢ BỆNH , TỬU BẤT GIẢI CHÂN SẦU .

人貧不語,水平不流。
一家有女百家求,一馬不行百馬憂。
有花方酌酒,無月不登樓。
三杯通大道,一醉解千愁。
深山畢竟藏猛虎,大海終須納細流。

NHÂN BẦN BẤT NGỮ, THUỶ BÌNH BẤT LƯU .
NHẤT GIA HỮU NỮ BÁ GIA CẦU , NHẤT MÃ BẤT HÀNH BÁ MÃ ƯU .
HỮU HOA PHƯƠNG CHƯỚC TỬU , VÔ NGUYỆT BẤT ĐĂNG LÂU .
TAM BÔI THÔNG ĐẠI ĐẠO , NHẤT TUÝ GIẢI THIÊN SẦU .
THÂM SƠN TẤT CÁNH TÀNG MÃNH HỔ , ĐẠI HẢI CHUNG TU NẠP TẾ LƯU .

惜花須檢點,愛月不梳頭。
大抵選他肌骨好,不擦紅粉也風流。
受恩深處宜先退,得意濃時便可休。
莫待是非來入耳,從前恩愛反為仇。
留得五湖明月在,不愁無處下金鉤。

TÍCH HOA TU KIỂM ĐIỂM , ÁI NGUYỆT BẤT SƠ ĐẦU .
ĐẠI ĐỂ TUYỂN THA CƠ CỐT HẢO, BẤT SÁT HỒNG PHẤN DÃ PHONG LƯU .
THỤÂN THÂM XỨ NGHI TIÊN THOÁI, ĐẮC Ý NỒNG THỜI TIỆN KHẢ HƯU .
MẠC ĐÃI THỊ PHI LAI NHẬP NHĨ , TÙNG TIỀN ÂN ÁI PHẢN VI CừU.
LƯU ĐẮC NGŨ HỒ MINH NGUYỆTTẠI , BẤT SẦU VÔ XỨ HẠ KIM CÂU .

休別有魚處,莫戀淺灘頭。
去時終須去,再三留不住。
忍一句,息一怒,饒一著,退一步。
三十不豪,四十不富,五十將來尋死路。
生不論魂,死不認尸。

HƯU BIỆT HỮU NGƯ XỨ , MẠC LUYẾN THIỂN THAN ĐẦU .
KHỨ THỜI CHUNG TU KHỨ , TÁI TAM LƯU BẤT TRÚ .
NHẪN NHẤT CÚ , TỨC NHẤT NỘ , NHIÊU NHẤT TRƯỚC,THOÁI NHẤT BỘ .
TAM THẬP BẤT HÀO , TỨ THẬP BẤT PHÚ , NGŨ THẬP TƯƠNG LAI TẦM TỬ LỘ .
SINH BẤT LUẬN HỒN , TỬ BẤT NHẬN THI .

父母恩深終有別,夫妻義重也分離。
人生似鳥同林宿,大限來時各自飛。
人善被人欺,馬善被人騎。
人無橫財不富,馬無野草不肥。
人惡人怕天不怕,人善人欺天不欺。

PHỤ MẪU ÂN THÂM CHUNG HỮU BIỆT , PHU THÊ NGHĨA TRỌNG DÃ PHÂN LY .
NHÂN SINH TỰ ĐIỂU ĐỒNG LÂM TÚC, ĐẠI HẠN LAI THỜI CÁC TỰ PHI .
NHÂN THIỆN BỊ NHÂN KHI , MÃ THIỆN BỊ NHÂN KỴ .
NHÂN VÔ HOẠNH TÀI BẤT PHÚ , MÃ VÔ DÃ THẢO BẤT PHÌ .
NHÂN ÁC NHÂN PHẠ THIÊN BẤT PHẠ , NHÂN THIỆN NHÂN KHI THIÊN BẤT KHI .

善惡到頭終有報,只爭來早與來遲。
黃河尚有澄清日,豈可人無得運時。
得寵思辱, 安居慮危。
念念有如臨敵日,心心常似過橋時。
英雄行險道,富貴似花枝。

THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO , CHỈ TRANH LAI TẢO DỮ LAI TRÌ .
HOÀNG HÀ THƯỢNG HỮU TRừNG THANH NHẬT , KHỞI KHẢ NHÂN VÔ ĐẮC VẬN THỜI.
ĐẮC SỦNG TƯ NHỤC , AN CƯ LỰ NGUY .
NIỆM NIỆM HỮU NHƯ LÂM ĐịCH NHẬT , TÂM TÂM THƯỜNG TỰ QUÁ KIỀU THỜI.
ANH HÙNG HÀNH HIỂM ĐẠO , PHÚ QUÍ TỰ HOA CHI .

人情莫道春光好,只怕秋來有冷時。
送君千裡,終須一別。
但將冷眼看螃蟹,看你橫行到幾時。
見事莫說,問事不知。
閒事休管,無事早歸。

NHÂN TÌNH MẠC ĐẠO XUÂN QUANG HẢO, CHỈ PHẠ THU LAI HỮU LÃNH THỜI.
TỐNG QUÂN THIÊN LÝ , CHUNG TU NHẤT BIỆT .
ĐẢN TƯƠNG LÃNH NHÃN KHÁN BÀNG GIẢI , KHÁN NỄ HOÀNH HÀNH ĐÁO KỶ THỜI.
KIẾN SỰ MẠC THUYẾT, VẤN SỰ BẤT TRI .
NHÀN SỰ HƯU QUẢN , VÔ SỰ TẢO QUI.

假緞染就真紅色,也被旁人說是非。
善事可作,惡事莫為。
許人一物,千金不移。
龍生龍子,虎生豹兒。
龍游淺水遭蝦戲,虎落平原被犬欺。

GIẢ ĐOẠN NHIỄM TỰU CHÂN HỒNG SẮC , DÃ BỊ BÀNG NHÂN THUYẾT THỊ PHI .
THIỆN SỰ KHẢ TÁC , ÁC SỰ MẠC VI .
HỨA NHÂN NHẤT VẬT , THIÊN KIM BẤT DI .
LONG SINH LONG TỬ, HỔ SINH BÁO NHI .
LONG DU THIỂN THUỶ TAO HÀ HÍ, HỔ LẠC BÌNH NGUYÊN BỊ KHUYỂN KHI .

一舉首登龍虎榜,十年身到風凰池。
十年窗下無人問,一舉成名天下知。
酒債尋常行處有,人生七十古來稀。
養兒待老,積谷防饑。
雞豚狗彘之畜,無失其時。

NHẤT CỬ THỦ ĐĂNG LONG HỔ BẢNG , THẬP NIÊN THÂN ĐÁO PHONG HOÀNG TRÌ .
THẬP NIÊN SONG HẠ VÔ NHÂN VẤN , NHẤT CỬ THÀNH DANH THIÊN HẠ TRI .
TỬU TRÁI TẦM THƯỜNG HÀNH XỨ HỮU, NHÂN SINH THẤT THẬP CỔ LAI HI.
DƯỠNG NHI ĐÃI LÃO , TÍCH CỐC PHÒNG CƠ .
KÊ ĐỒN CẨU TRỆ CHI SÚC , VÔ THẤT KỲ THỜI.

數家之口,可以無饑矣。
常將有日思無日,莫把無時當有時。
時來風送騰王閣,運去雷轟薦福碑。
入門休問榮枯事,觀看容顏便得知。
官清書吏瘦,神靈廟祝肥。

SỐ GIA CHI KHẨU , KHẢ DĨ VÔ CƠ HĨ.
THƯỜNG TƯƠNG HỮU NHẬT TƯ VÔ NHẬT , MẠC BẢ VÔ THỜI ĐÁNG HỮU THỜI.
THỜI LAI PHONG TỐNG ĐẰNG VƯƠNG CÁC , VẬN KHỨ LÔI OANH TIẾN PHÚC BI .
NHẬP MÔN HƯU VẤN VINH KHÔ SỰ , QUAN KHÁN DUNG NHAN TIỆN ĐẮC TRI .
QUAN THANH THƯ LẠI SẤU , THẦN LINH MIẾU CHÚC PHÌ .

息卻雷霆之怒,罷卻虎狼之威。
饒人算人之本,輸人算人之機。
好言難得,惡語易施。
一言既出,駟馬難追。
道吾好者是吾賊,道吾惡者是吾師。

TỨC KHƯỚC LÔI ĐÌNH CHI NỘ , BÃI KHƯỚC HỔ LANG CHI UY .
NHIÊU NHÂN TOÁN NHÂN CHI BỔN , THÂU NHÂN TOÁN NHÂN CHI KY .
HẢO NGÔN NAN ĐẮC , ÁC NGỮ DỊ THI .
NHẤT NGÔN KÝ XUẤT , TỨ MÃ NAN TRUY .
ĐẠO NGÔ HẢO GIẢ THỊ NGÔ TẶC , ĐẠO NGÔ ÁC GIẢ THỊ NGÔ SƯ .

路逢俠客須呈劍,不是才人莫獻詩。
三人同行,必有我師;
擇其善者而從之,其不善者而改之。
少壯不努力,老大徒悲傷。
人有善願,天必佑之。

LỘ PHÙNG HIỆP KHÁCH TU TRÌNH KIẾM , BẤT THỊ TÀI NHÂN MẠC HIẾN THI .
TAM NHÂN ĐỒNG HÀNH, TẤT HỮU NGÃ SƯ , TRẠCH KỲ THIỆN GIẢ NHI TÙNG CHI , KỲ BẤT THIỆN GIẢ NHI CẢI CHI .
THIẾU TRÁNG BẤT Nỗ LỰC , LÃO ĐẠI ĐỒ BI THƯƠNG .
NHÂN HỮU THIỆN NGUYỆN , THIÊN TẤT HỮU CHI .

莫飲卯時酒,昏昏醉到酉。
莫罵酉時妻,一夜受孤淒。
種麻得麻,種豆得豆。
天眼恢恢,疏而不漏。
見官莫向前,做客莫在後。

MẠC ẨM MÃO THỜI TỬU , HÔN HÔN TUÝ ĐÁO DẬU .
MẠC MẠ DẬU THỜI THÊ , NHẤT DẠ THỤ CÔ THÊ .
CHỦNG MA ĐẮC MA , CHỦNG ĐẬU ĐẮC ĐẬU .
THIÊN NHÃN KHÔI KHÔI , SƠ NHI BẤT LẬU .
KIẾN QUAN MẠC HƯỚNG TIỀN , TỐ KHÁCH MẠC TẠI HẬU .

寧添一斗,莫添一口。
螳螂捕蟬,豈知黃雀在後。
不求金玉重重貴,但願兒孫個個賢。
一日夫妻,百世姻緣。
百世修來同船渡,千世修來共枕眠。

NINH THIÊM NHẤT ĐẨU , MẠC THIÊM NHẤT KHẨU .
ĐƯỜNG LANG BỘ THIỀN , KHỞI TRI HOÀNG TƯỚC TẠI HẬU .
BẤT CẦU KIM NGỌC TRÙNG TRÙNG QUÍ, ĐẢN NGUYỆN NHI TÔN CÁ CÁ HIỀN .
NHẤT NHẬT PHU THÊ , BÁ THẾ NHÂN DUYÊN .
BÁ THẾ TU LAI ĐỒNG THUYỀN ĐỘ , THIÊN THẾ TU LAI CỘNG CHẨM MIÊN .

殺人一萬,自損三千。
傷人一語,利如刀割。
枯木逢春猶再發,人無兩度再少年。
未晚先投宿,雞鳴早看天。
將相胸前堪走馬,公候肚裡好撐船。

SÁT NHÂN NHẤT VẠN , TỰ TỔN TAM THIÊN .
THƯƠNG NHÂN NHẤT NGỮ, LỢI NHƯ ĐAO CÁT .
KHÔ MỘC PHÙNG XUÂN DO TÁI PHÁT , NHÂN VÔ LƯỠNG ĐỘ TÁI THIẾU NIÊN .
VỊ VÃN TIÊN ĐẦU TÚC, KÊ MINH TẢO KHÁN THIÊN .
TƯƠNG TƯƠNG HUNG TIỀN KHAM TẨU MÃ , CÔNG HẦU Đỗ LÝ HẢO SANH THUYỀN .

富人思來年,窮人思眼前。
世上若要人情好,賒去物件莫取錢。
死生有命,富貴在天。
擊石原有火,不擊乃無煙。
為學始知道,不學亦徒然。

PHÚ NHÂN TƯ LAI NIÊN , CÙNG NHÂN TƯ NHÃN TIỀN .
THẾ THƯỢNG NHƯỢC YẾU NHÂN TÌNH HẢO, XA KHỨ VẬT KIỆN MẠC THỦ TIỀN .
TỬ SINH HỮUMỆNH , PHÚ QUÍ TẠI THIÊN .
KÍCH THẠCH NGUYÊN HỮU HOẢ , BẤT KÍCH NÃI VÔ YÊN .
VỊ HỌC THUỶ TRI ĐẠO , BẤT HỌC DIỆC ĐỒ NHIÊN .

莫笑他人老,終須還到老。
但能依本分,終須無煩惱。
君子愛財,取之有道。
貞婦愛色,納之以禮。
善有善報,惡有惡報。

MẠC TIẾU THA NHÂN LÃO , CHUNG TU HOÀN ĐÁO LÃO .
ĐẢN NĂNG Y BỔN PHẬN , CHUNG TU VÔ PHIỀN NÃO .
QUÂN TỬ ÁI TÀI , THỦ CHI HỮU ĐẠO .
TRINH PHỤ ÁI SẮC , NẠP CHI DĨ LỄ .
THIỆN HỮU THIỆN BÁO , ÁC HỮU ÁC BÁO .

不是不報,日子不到。
人而無信,不知其可也。
一人道好,千人傳實。
凡事要好,須問三老。
若爭小可,便失大道。

BẤT THỊ BẤT BÁO , NHẬT TỬ BẤT ĐÁO .
NHÂN NHI VÔ TÍN , BẤT TRI KỲ KHẢ DÃ .
NHẤT NHÂN ĐẠO HẢO, THIÊN NHÂN TRUYỀN THỰC .
PHÀM SỰ YẾU HẢO, TU VẤN TAM LÃO .
NHƯỢC TRANH TIỂU KHẢ, TIỆN THẤT ĐẠI ĐẠO .

年年防饑,夜夜防盜。
學者如禾如稻,不學者如蒿如草。
遇飲酒時須飲酒,得高歌處且高歌。
因風吹火,用力不多。
不因漁父引,怎得見波濤。

NIÊN NIÊN PHÒNG CƠ , DẠ DẠ PHÒNG ĐẠO .
HỌC GIẢ NHƯ HOÀ NHƯ ĐẠO , BẤT HỌC GIẢ NHƯ CAO NHƯ THẢO .
NGỘ ẨM TỬU THỜI TU ẨM TỬU , ĐẮC CAO CA XỨ THẢ CAO CA .
NHÂN PHONG XUY HOẢ , DỤNG LỰC BẤT ĐA .
BẤT NHÂN NGƯ PHỤ DẪN , CHẨM ĐẮC KIẾN BA ĐÀO .

無求到處人情好,不飲從他酒價高。
知事少時煩惱少,識人多處是非多。
入山不怕傷人虎,只怕人情兩面刀。
強中更有強中手,惡人須用惡人磨。
會使不在家豪富,風流不用著衣多。

VÔ CẦU ĐÁO XỨ NHÂN TÌNH HẢO, BẤT ẨM TÙNG THA TỬU GIÁ CAO .
TRI SỰ THIẾU THỜI PHIỀN NÃO THIỂU, THỨC NHÂN ĐA XỨ THỊ PHI ĐA . NHẬP SƠN BẤT PHẠ THƯƠNG NHÂN HỔ , CHỈ PHẠ NHÂN TÌNH LƯỠNG DIỆN ĐAO .
CƯỜNG TRUNG CÁNH HỮU CƯỜNG TRUNGT HỦ , ÁC NHÂN TU DỤNG ÁC NHÂN MA .
HỘI SỬ BẤT TẠI GIA HÀO PHÚ , PHONG LƯU BẤT DỤNG TRƯỚC Y ĐA .

光陰似箭,日月如梭。
天時不如地利,地利不如人和。
黃金未為貴,安樂值錢多。
世上萬般皆下品,思量唯有讀書高。
世間好語書說盡,天下名山僧佔多。

QUANG ÂM TỰ TIỄN , NHẬT NGUYỆT NHƯ THOA .
THIÊN THỜI BẤT NHƯ ĐịA LỢI , ĐịA LỢI BẤT NHƯ NHÂN HOÀ .
HOÀNG KIM VỊ VI QUÝ , AN LẠC TRỊ TIỀN ĐA .
THẾ THƯỢNG VẠN BAN GIAI HẠ PHẨM , TƯ LƯƠNG DUY HỮU ĐỘC THƯ CAO .
THẾ GIAN HẢO NGỮ THƯ THUYẾT TẬN , THIÊN HẠ DANH SƠN TĂNG CHIẾM ĐA .

為善最樂,為惡難逃。
羊有跪乳之恩,鴉有反哺之義。
你急他未急,人閒心不閒。
隱惡揚善,執其兩端。
妻賢夫禍少,子孝父心寬。

VI THIỆN TỐI LẠC, VI ÁC NAN ĐÀO .
DƯƠNG HỮU QUỊ NHŨ CHI ÂN , NHA HỮU PHẢN BỘ CHI NGHĨA .
NỄ CẤP THA VỊ CẤP , NHÂN NHÀN TÂM BẤT NHÀN .
ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN , CHẤP KỲ LƯỠNG ĐOAN .
THÊ HIỀN PHU HOẠ THIỂU, TỬ HIẾU PHỤ TÂM KHOAN .

既墜釜甑,反顧無益。
翻覆之水,收之實難。
人生知足何時足,人老偷閒且是閒。
但有綠楊堪系馬,處處有路透長安。
見者易,學者難。

KÝ TRUỴ PHỦ TẮNG , PHẢN CỐ VÔ ÍCH .
PHIÊN PHÚC CHI THUỶ , THU CHI THỰC NAN.
NHÂN SINH TRI TÚC HÀ THỜI TÚC , NHÂN LÃO THÂU NHÀN THẢ THỊ NHÀN .
ĐẢN HỮU LỤC DƯƠNG KHAM HỆ MÃ , XỨ XỨ HỮU LỘ THẤU TRƯỜNG AN .
KIẾN GIẢ DỊ, HỌC GIẢ NAN.

莫將容易得,便作等閒看。
用心計較般般錯,退步思量事事難。
道路各別,養家一般。
從儉入奢易,從奢入儉難。
知音說與知音聽,不是知音莫與彈。

MẠC TƯƠNG DUNG DỊ ĐẮC , TIỆN TÁC ĐẲNG NHÀN KHAN.
DỤNG TÂM KẾ GIẢO BAN BAN THÁC , THOÁI BỘ TƯ LƯƠNG SỰ SỰ NAN. ĐẠO LỘ CÁC BIỆT , DƯỠNG GIA NHẤT BAN.
TÒNG KIỆM NHẬP XA DỊ, TÒNG XA NHẬP KIỆM NAN.
TRI ÂM THUYẾT DỮ TRI ÂM THÍNH , BẤT THỊ TRI ÂM MẠC DỮ ĐÀN.

點石化為金,人心猶未足。
信了肚,賣了屋。
他人觀花,不涉你目。
他人碌碌,不涉你足。
誰人不愛子孫賢,誰人不愛千鐘粟。

ĐIỂM THẠCH HOÁ VI KIM , NHÂN TÂM DO VỊ TÚC .
TÍN LIỄU Đỗ , MẠI LIỄU ỐC .
THA NHÂN QUAN HOA , BẤT THIỆP NỄ MỤC .
THA NHÂN LỘC LỘC, BẤT THIỆP NỄ TÚC .
THUỲ NHÂN BẤT ÁI TỬ TÔN HIỀN, THUỲ NHÂN BẤT ÁI THIÊN CHUNG TÚC .

莫把真心空計較,五行不是這題目。
與人不和,勸人養鵝。
與人不睦,勸人架屋。
但行好事,莫問前程。
河狹水急,人急計生。

MẠC BẢ CHÂN TÂM KHÔNG KẾ GIẢO, NGŨ HÀNH BẤT THỊ GIÁ ĐỀ MỤC .
DỮ NHÂN BẤT HOÀ , KHUYẾN NHÂN DƯỠNG NGA .
DỮ NHÂN BẤT MỤC , KHUYẾN NHÂN GIÁ ỐC .
ĐẢN HÀNH HẢO SỰ , MẠC VẤN TIỀN TRÌNH .
HÀ HIỆP THUỶ CẤP , NHÂN CẤP KẾ SINH.

明知山有虎,莫向虎山行。
路不行不到,事不為不成。
人不勸不善,鐘不打不鳴。
無錢方斷酒,臨老始看經。
點塔七層,不如暗處一燈。

MINH TRI SƠN HỮU HỔ , MẠC HƯỚNG HỔ SƠN HÀNH.
LỘ BẤT HÀNH BẤT ĐÁO , SỰ BẤT VI BẤT THÀNH .
NHÂN BẤT KHUYẾN BẤT THIỆN , CHUNG BẤT ĐẢ BẤT Ô .
VÔ TIỀN PHƯƠNG ĐOẠN TỬU , LÂM LÃO THUỶ KHÁN KINH .
ĐIỂM THÁP THẤT TẰNG , BẤT NHƯ ÁM XỨ NHẤT ĐĂNG .

萬事勸人休瞞昧,舉頭三尺有神明。
但存方寸土,留與子孫耕。
滅卻心頭火,剔起佛前燈。
惺惺常不足,懵懵作公卿。
眾星朗朗,不如孤月獨明。

VẠN SỰ KHUYẾN NHÂN HƯU MẠN MUỘI , CỬ ĐẦU TAM XÍCH HỮU THẦN MINH .
ĐẢN TỒN PHƯƠNG THỐN THỔ , LƯU DỮ TỬ TÔN CANH .
DIỆT KHƯỚC TÂM ĐẦU HOẢ , DỊ KHỞI PHẬT TIỀN ĐĂNG .
TỈNH TỈNH THƯỜNG BẤT TÚC , MANH MANH TÁC CÔNG KHANH .
CHÚNG TINH LÃNG LÃNG , BẤT NHƯ CÔ NGUYỆT ĐỘC MINH .

兄弟相害,不如自生。
合理可作,小利莫爭。
牡丹花好空入目,棗花雖小結實成。
欺老莫欺小,欺人心不明。
隨分耕鋤收地利,他時飽滿謝蒼天。

HUYNH ĐỆ TƯƠNG HẠI , BẤT NHƯ TỰ SINH.
HỢP LÝ KHẢ TÁC , TIỂU LỢI MẠC TRANH .
MẪU ĐAN HOA HẢO KHÔNG NHẬP MỤC , TẢO HOA TUY TIỂU KẾT THỰC THÀNH .
KHI LÃO MẠC KHI TIỂU , KHI NHÂN TÂM BẤT MINH .
TUỲ PHẬN CANH SỪ THU ĐỊA LỢI , THA THỜI BÃO MÃN TẠ THƯƠNG THIÊN .

得忍且忍,得耐且耐。
不忍不耐,小事成大。
相論逞英雄,家計漸漸退。
賢婦令夫貴,惡婦令夫敗。
一人有慶,兆民咸賴。

ĐẮC NHẪN THẢ NHẪN , ĐẮC NẠI THẢ NẠI .
BẤT NHẪN BẤT NẠI , TIỂU SỰ THÀNH ĐẠI .
TƯƠNG LUẬN SÍNH ANH HÙNG , GIA KẾ TIỆM TIỆM THOÁI.
HIỀN PHỤ LINH PHU QUÝ , ÁC PHỤ LINH PHU BẠI .
NHẤT NHÂN HỮU KHÁNH , TRIỆU DÂN HÀM LẠI .

人老心未老,人窮誌莫窮。
人無千日好,花無百日紅。
殺人可恕,情理難容。
乍富不知新受用,乍貧難改舊家風。
座上客常滿,樽中酒不空。

NHÂN LÃO TÂM VỊ LÃO , NHÂN CÙNG CHÍ MẠC CÙNG .
NHÂN VÔ THIÊN NHẬT HẢO, HOA VÔ BÁ NHẬT HỒNG .
SÁT NHÂN KHẢ THỨ , TÌNH LÝ NAN DUNG .
SẠ PHÚ BẤT TRI TÂN THỤ DỤNG , SẠ BẦN NAN CẢI CỰU GIA PHONG .
TOẠ THƯỢNG KHÁCH THƯỜNG MÃN , TÔN TRUNG TỬU BẤT KHÔNG .

屋漏更遭連年雨,行船又遇打頭風。
筍因落籜方成竹,魚為奔波始化龍。
記得少年騎竹馬,看看又是白頭翁。
禮義生於富足,盜賊出於貧窮。
天上眾星皆拱北,世間無水不朝東。

ỐC LẬU CÁNH TAO LIÊN NIÊN VŨ , HÀNH THUYỀN HỰU NGỘ ĐẢ ĐẦU PHONG .
DUẨN NHÂN LẠC THÁC PHƯƠNG THÀNH TRÚC , NGƯ VI BÔN BA THUỶ HOÁ LONG .
KÝ ĐẮC THIẾU NIÊN KỴ TRÚC MÃ , KHAN KHAN HỰU THỊ BẠCH ĐẦU ÔNG .
LỄ NGHĨA SINH VU PHÚ TÚC , ĐẠO TẶC XUẤT VU BẦN CÙNG .
THIÊN THƯỢNG CHÚNG TINH GIAI CỦNG BẮC , THẾ GIAN VÔ THUỶ BẤT TRIỀU ĐÔNG .

君子安平,達人知命。
忠言逆耳利於行,良藥苦口利於病。
順天者存,逆天者亡。
人為財死,鳥為食亡。
夫妻相合好,琴瑟與笙簧。

QUÂN TỬ AN BÌNH , ĐẠT NHÂN TRI MỆNH .
TRUNG NGÔN NGHịCH NHĨ LỢI VU HÀNH, LƯƠNG DƯỢC KHỔ KHẨU LỢI VU BỆNH .
THUẬN THIÊN GIẢ TỒN , NGHịCH THIÊN GIẢ VONG .
NHÂN VỊ TÀI TỬ , ĐIỂU VỊ THỰC VONG .
PHU THÊ TƯƠNG HỢP HẢO, CẦM SẮT DỮ SANH HOÀNG.

有兒貧不久,無子富不長。
善必壽老,惡必早亡。
爽口食多偏作藥,快心事過恐生殃。
富貴定要安本分,貧窮不必枉思量。
畫水無風空作浪,繡花雖好不聞香。

HỮU NHI BẦN BẤT CỬU , VÔ TỬ PHÚ BẤT TRƯỜNG.
THIỆN TẤT THỌ LÃO , ÁC TẤT TẢO VONG .
SẢNG KHẨU THỰC ĐA THIÊN TÁC DƯỢC , KHOÁI TÂM SỰ QUÁ KHỦNG SINH ƯƠNG .
PHÚ QUÍ ĐịNH YÊU AN BỔN PHẬN , BẦN CÙNG BẤT TẤT UỔNG TƯ LƯƠNG.
HOẠ THUỶ VÔ PHONG KHÔNG TÁC LÃNG , TÚ HOA TUY HẢO BẤT VĂN HƯƠNG .

貪他一斗米,失卻半年糧。
爭他一腳豚,反失一肘羊。
龍歸晚洞雲猶濕,麝過春山草木香。
平生只會量人短,何不回頭把自量。
見善如不及,見惡如探湯。

THAM THA NHẤT ĐẨU MỄ , THẤT KHƯỚC BÁN NIÊN LƯƠNG .
TRANH THA NHẤT CƯỚC ĐỒN , PHẢN THẤT NHẤT TRỬU DƯƠNG .
LONG QUI VÃN ĐỘNG VÂN DO THẤP , XẠ QUÁ XUÂN SƠN THẢO MỘC HƯƠNG .
BÌNH SINH CHỈ HỘI LƯƠNG NHÂN ĐOẢN , HÀ BẤT HỒI ĐẦU BẢ TỰ LƯƠNG.
KIẾN THIỆN NHƯ BẤT CẬP , KIẾN ÁC NHƯ THÁM THANG

Nguồn sưu tập