Trang Thơ Hán Việt

涼州詞 Lương Châu Từ

王翰 涼州詞

葡萄美酒夜光杯
欲飲琵琶馬上催
醉臥沙場君莫笑
古來征戰幾人回

王翰

Lương Châu Từ

Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?.

Vương Hàn.
—————————-
(Chuyển dịch):
Rượu Đào lấp loáng trăng ngàn,
Cạn chung lên ngựa tiếng đàn thúc thôi.
Say nằm, xin chớ cười tôi,
Xưa nay lính trận mấy người hồi gia?.

Đông Thiên Triết.