Trang Thơ Hán Việt

Túy Tiếu Hi! 醉 釂 嚱 !

醉 釂 嚱!

單   雁   失   群   惚   慢   飛,
夕   雲   漠   漠   淡   風   隨。
望   山   想   國   撥   船   搭,
借   酒   消   愁   醉   剩   卮。

東 天 哲

Chuyển Ngữ:
Túy Tiếu Hi!

Đơn nhạn thất quần hốt mạn phi,
Tịch vân mạc mạc đạm phong tùy.
Vọng sơn tưởng quốc bát thuyền đáp,
Tá tửu tiêu sầu túy thặng chi!
Phỏng Dịch:
Cn men Say!
Thương thay cánh nhạn lạc bầy,
Mây chiều giăng lối khói bay mịt mờ.
Nhìn đồi nhớ nước lòng mơ,
Nâng ly giải muộn sang bờ còn say!
Đông Thiên Triết
Diễn Ý Bài Thơ:
Thương thay! khi nhìn thấy cánh nhạn đang lạc bầy, hớt hơ hớt hải trên tầng mây xám hồng, bồng bềnh, lưng trời vô định vào một buổi chiều tàn.
Kế đó, trông thấy xa xa những rặng núi lam chiều khiến trong lòng mơ ước có con thuyền để đáp về quê hương yêu dấu thăm lại cố hương.
Những ước mơ viễn vong đó, dễ gì được toại nguyện, thôi thì tạm mượn chén rượu để giải sầu, ôi! đến khi cạn chén và cứ thế mà tưởng chừng như sự thật, nghe chừng như con thuyền sắp cập bến và men rượu còn túy lúy nồng độ.