Trang Thơ Hán Việt

楓 橋 夜 泊 Phong Kiều Dạ Bạc

fuukyou

 

楓  橋  夜  泊
月  落  烏  啼  霜  滿  天,
江  楓  漁  火  對  愁  眠。
姑  蘇  城  外  寒  山  寺,
夜  半  鐘  聲  到  客  船。
張  繼
Chuyển Ngữ:
Phong Kiều Dạ Bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
Trương Kế
(Diễn Ý Thơ Lục Bát)
Nửa đêm cập bến Phong Kiều
Quạ kêu sương, trăng rụng dưới cầu,
Buồn vương đốm lửa, hoa sầu ông câu.
Cô Tô Thành, miếu Hàn San đâu ?
Nửa đêm chuông đổ, canh thâu cập thuyền.
Đông Thiên Triết Dịch