Hán Ngữ

鵑 魂 泣

(四絕七言詩)
鵑 魂 泣
浮雲煙霧燾山涯,
   異處斜曛故里懷。
  觸景悲秋愁作客,  
   舉頭南向淚藏哀。
路邊忙碌年輕壯,
    投筆從戎聚義臺。 
肺痛聞魂鵑泣國,
   故鄉危急國災矣。

文筆鋒 
2月20日2019年