Trang Thơ Hán Việt

鵑 泣 Quyên Khấp!

(四絕七言詩)
 鵑 泣
浮雲煙霧燾山涯,
   異處斜曛故里懷。
  觸景枯殘愁借酒,  
  舉頭南向淚悲哀。
路邊忙碌年輕壯,
   投筆從戎聚義臺。
肺痛聞魂鵑泣國,
  故鄉危急北侵來。
東天哲 2月20日2019年
Thất Ngôn Tứ Tuyệt Thi
.Chuyển Ngữ
Quyên Khấp!


Phù vân yên vụ đảo san nhai,
Dị xứ tà huân cố lý hoài.
Xúc cảnh khô tàn, sầu tá tửu,
Cử đầu Nam hướng lệ bi ai.
Lộ biên mang lục niên khinh tráng,
Đầu bút tòng nhung tụ nghĩa đài.
Phế thống văn hồn quyên khấp quốc,
Cố hương nguy cấp Bắc xâm lai!
(Phỏng Dịch Ý)
Chim Quốc Khóc     
Mây mù biển núi, lửng lờ trôi,
Xa nước chiều hoang, dạ rối bời.
Cám cảnh khô tàn, sầu mượn rượu,
Hướng về quê Mẹ, hạt châu rơi.
Bên đường rộn rịp bao trai tráng,
Xếp bút dẹp nghiên đến Nghĩa đài.
Xót dạ nghe hồn chim quốc khóc,
Quê nhà giặc Bắc chiếm nay mai.
(Diễn ý)
1/- Mù mịt những đám mây chậm chậm phủ trùm lên những đồi núi, biển cả xa xăm,
2/- Dõi mắt trông cảnh sắc của buổi chiều tàn nơi xứ khách khiến tơ lòng cảm xúc.               
3/-Nhìn cỏ cây hoa lá khô héo, khiến nỗi buồn man mác rồi mượn chén rượu giải sầu.  
4/-Chạnh lòng non nước khi hướng về quê hương mà lệ lòng tuôn rơi.  
5/-Bên đường tấp nập trai tráng mang trong người giòng máu kiêu hùng.6/-Họ đã xếp bút dẹp nghiên và đang đến điểm hẹn: Tụ Nghĩa Đài.
7/-Ôi! nhìn thấy họ mà tâm can đau xót ngập tràn chừng như đang nghe tiếng chim cuốc khóc kêu gọi đàn.
8/-Vì quê hương sắp bị giặc phương Bắc nuốt trọn nay mai.
ĐôngThiênTriết. Oct/5/2019.