Trang Thơ Hán Việt

桃 花 谿 Đào Hoa Khê

桃 花 谿
隱 隱 飛 橋 隔 野 煙,
石 磯 西 畔 問 漁 船。
桃 花 盡 日 隨 流 水,
洞 在 清 谿 何 處 邊。
張 旭 
Chuyển Ngữ: Đào Hoa Khê
Ẩn ẩn phi khiều cách dã yên,
Thạch cơ Tây bạn vấn ngư thuyền :
Đào hoa tận nhựt tùy lưu thuỷ,
Động tại thanh khê hà xứ biên ?
Trương Húc
Chuyển dịch:

Cầu bay ẩn hiện khói sương mây,

Dám hỏi ngư thuyền bến đá Tây :
Ngày tháng hoa đào xuôi nước chảy,
Lạch xanh Tiên động hẳn bên này ?
ĐôngThiênTriết