Trang Thơ Hán Việt

玄 空 鼎 Huyền không Đỉnh

133319644891

玄 空 鼎
霧  雲  山  鼎  騰,
艷  境  冷  幽  冰。
一  陣  雨  清  掃,
洿  塵  澡  末  根。


東 天 哲
Chuyển Ngữ:
Huyền Không Đỉnh
Vụ vân san đỉnh đằng,
Diễm cảnh lãnh u băng.
Nhất trận vũ thanh tảo,
Ô trần tháo mạt căn.
Đông Thiên Triết.
(Diễn ý: Trên Đỉnh Núi Huyền Không)
Sương mù mây xám, quấn quyện trên đỉnh núi cao vút giữa tầng trời,
Trông quang cảnh diễm lệ nhưng u nhã vì có nhiều hàn băng lạnh lẽo.
Tuy nhiên, sau một trận mưa tuôn xuống đã quét sạch bụi hồng trần,
Rồi kể từ đó, đâu còn thấy một trong sáu vết nhơ (lục tặc) nào trên đỉnh,
Huyền Không này nữa. (ý như bồng cảnh là ở trên đỉnh này).
(Diễn Nôm thể Lục Bát)
Trên Đỉnh Núi Huyền Không
Sương mù mây xám bềnh bồng,
Băng hàn mờ ảo trên triền núi cao.
Đêm qua mưa đổ xạc xào,
Bụi trần tẩy sạch, trút bao ưu phiền (Lục Căn).

Đông Thên Triết