Trang Thơ Hán Việt

題 都 城 南 莊 Đề Đô Thành Nam Trang

 
 
去 年 今 日 此 門 中
人 面 桃 花 相 映 紅
人 面 不 知 何 處 去
桃 花 依 舊 笑 春 風
 
 崔 護

 

Đề Đô Thành Nam Trang

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân Diện bất tri hà sứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Thôi Hộ

(Chuyển dịch thể Lục Bát)

Ngày này năm ngoái bên song,
Cội đào ai tựa má hồng thắm tươi.
Năm nay sao vắng bóng người ?,
Hoa đào vẫn trổ ghẹo cười gió xuân.

Đông Thiên Triết