Trang Thơ Hán Việt

桃花依舊笑春風

題 都 城 南 莊

去  年  今  日  此  門  中
人  面  桃  花  相  映  紅
人  面  不  知  何  處  去
桃  花  依  舊  笑  春  風

崔 護 

 

Đề Đô Thành Nam Trang

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà sứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.