Trang Thơ Hán Việt

私裏 Niềm Riêng


吾 歲 今 年 六 十 三,
看 梅 飲 酒 夕 陽 含。
他 鄕 甘 苦 還 連 住,
故 國 傷 殘 未 滅 堪。
懷 想 萬 民 心 抱 痛,
又 思 自 己 淚 流 慙
不 分 黑 白 人 間 泛,
何 必 繾 身 使 悶 談。

 東天哲

 

(chuyển Ngữ)

Tư Lý

Ngô tuế kim niên lục thập tam,
Khán mai ẩm tửu tịch dương hàm.
Tha hương cam khổ hoàn liên trụ,
Cố quốc thương tàn vị diệt kham.
Hoài tưởng vạn dân tâm bão thống,
Hựu tư tự kỷ lệ lưu tàm.
Bất phân hắc bạch nhân gian phíếm!
Hà tất khiển thân sử muộn đàm?

Đông Thiên Triết
July 22/2010

(Phỏng Dịch Nôm)
Niềm Riêng

Tuổi đời Tết đến sáu mươi ba,
Uống rượu ngắm mai lúc xế tà.
Nỗi khổ xứ người luôn vướng vít,
Niềm đau quê mẹ chửa phôi pha.
Nghĩ về dân nước, lòng thêm xót,
Gẫm đến phận mình, lệ muốn sa.
Dẫu biết nhân tình đen đổi trắng!
Mà sao cứ gánh những phiền hà?

Đông Thiên Triết . July 22/2010