Trang Thơ Hán Việt

絕 句 Tuyệt Cú

二 句 三 年 得,
一 吟 雙 淚 流。
知 音 如 不 賞,
歸 臥 故 山 秋。

賈 島

Chuyển ngữ: Tuyệt Cú

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Qui ngọa cố sơn thu.

Giả Đảo.

(Dịch Hán Việt)

Hai câu làm ba năm,
Một ngâm đôi dòng lệ.
Bạn tình nếu không đoái,
Về Quê nằm đợi Thu.

(Dịch Nôm thể Lục Bát)

Ba năm làm được đôi câu,
Một ngâm ướt đẵm châu rơi hai dòng.
Bạn tình đã hết hoài mong,
Đành về núi cũ nằm trông Thu vàng.

Đông Thiên Triết